Šestoaprilska nagrada za 1982. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1982. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1982. godinu:

Pojedinačna:
Biser-Taso Nađija
Gračanin Milan
Hasanefendić Seid
Dr. Hiholjčić Milan
Jovičić Ratko
Dr. Kučukalić Zijo
Kusturica Emir
Dr. Lovrinčević Anton
Mašić Vesna
Mikić Aleksa
Dr. Mikšić Sofija
Milošević Franjo
Štaka Danilo
Dr. Varadin Miroslav

Skupna:
Dr. Alihodžić Nazim, dr. Budalica Mehmedalija, dr. Popadić Miodrag, dr. Raljević Enver i dr. Šošić Mirko

Vokalni ansambl „Breze“

Kolektivna:
„COLEGIUM ARTISTICUM“ Umjetnički paviljon

„PETROLINVEST“ RO

„SARAJEVSKA HRONIKA“ Televizija Sarajevo

Podijeli:

Najnoviji sadržaj