Šestoaprilska nagrada za 1983. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1983. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1983. godinu:

Pojedinačna:
Bojić Predrag
Dorić Katarina
Dr. Galić Mihailo
Gorišek Janez
Guzina Nenad
Dr. Jamakosmanović Asim
Jevđević Aleksandar
Dr. Knežević Borivoje
Obralić Salim
Pašović Muhamed
Skert Petar
Šnajder-Huterer Milica
Zubović Ismet

Grupna:
Albahari Nisim, Brčić Rafael, Čanković Miodrag, Džinić Mehmed, Hadžirović Ahmed i Olbina Dane

Dr. Dozet Natalija, dr. Stanišić Marko i mr. Sumenić-Bijeljac Sonja

Kolektivna:
HEMIJSKI INSTITUT PRIRODNO – MATEMATIČKOG FAKULTETA

„NIKOLA TESLA“ Radio klub

SARAJEVSKA FILHARMONIJA

„VASO MISKIN CRTNI“ RO SOUR „Energoinvest“

VOJNA BOLNICA SARAJEVO

Podijeli:

Najnoviji sadržaj