Šestoaprilska nagrada za 1984. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1984. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1984. godinu:

Pojedinačna:
Bakrač Boris
Bulajić Stevan
Karabegović Ahmed
Karačić Kemal
Kosovac Sofija
Ing. Kurto Nedžad
Dr. Lagumdžija Razija
Lukač Pavle
Maglajlica Seid
Ing. Medić Milan
Mladić Mirko
Mučibabić Milan
Musabegović Murat
Dr. Musabegović Sadudin
Oruč Salko
Ozmo Isak
Popović Vanja
Rašić Hranislav
Selesković Sabahudin
Dr. Stanić Dragiša
Sučić Anto
Takač Artur
Tomić Vojo
Velić Alija
Zečević Ljubiša

Kolektivna:
KLINIKA ZA REKONSTRUKTIVNU I PLASTIČNU HIRURGIJU

ORGANIZACIONI KOMITET XIV ZOI

ORGANI UNUTRAŠNJIH POSLOVA OPĆINA I GRADA SARAJEVA

RADIO-TELEVIZIJA SARAJEVO

„VRANICA“ Građevinska radna organizacija

„VRATNIK“ Dom kulture

„ZRAK“ RO Sarajevo

Podijeli:

Najnoviji sadržaj