Šestoaprilska nagrada za 1985. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1985. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1985. godinu:

Pojedinačna:
Aralica Ljubo
Bajraktarević Mahmut
Begić Muhidin
Budim Franjo
Danon Oskar
Dr. Dizdarević Musa
Dopudža Jelena
Džuvić Ahmed
Đurašković Miloš
Dr. Fajgelj Aleksandar
Fliker Leon
Franković Kazimir
Homen Miroslav
Ivić Mujesira
Jakmirović Dragan
Dr. Jarebica Dževad
Kapetanović Džemil
Kapetanović Zagorka
Kezunović Slobodan
Dr. Konjhodžić Faruk
Koštan-Olbina Desa
Kujundžić Slavica
Kulenović Hakija
Lokmić Sidika
Mahić Nedim
Maljković Dane
Marić Zdravko
Mičić Spasoje
Mikulić Rajka
Minić Mitar
Dr. Nevjestić Ante
Pavlović-Albahari Ankica
Perković Mile
Popadić Ratko
Ramić Fuad
Ržehak Veljko
Salcberger Ervin-Stanko
Šišić Mehmed
Tanović Arif
Todorović  Sekula
Tošić Mirko
Vilić Salko

Kolektivna:
INSTITUT ZA FIZIJATRIJU I REHABILITACIJU ILIDŽA

INDUSTRIJA PEKARSTVA SARAJEVO

„OGNJEN PRICA“ Gimnazija

POZORIŠTE MLADIH U SARAJEVU

„SARAJEVO“ Šahovski klub

„VLADIMIR PERIĆ VALTER“ RO Sarajevo

Podijeli:

Najnoviji sadržaj