Šestoaprilska nagrada za 1987. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1987. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1987. godinu:

Pojedinačna:
Brajlović Zijah
Čelić Džemal
Čengić Esad
Dadić Salavko
Dr. Fabris Orest
Dr. Hrelja Kemal
Komljenović Borislav
Prof. dr. Numić Nurudin
Pilavdžija Senija
Raguž Vlado
Škero Nevenka
Tontić Stevan
Waldegg Petar

Kolektivna:
OOUR „BOSANKA“ Blažuj

„DOM“ TO Zavod za studije i projektovanje

„HASAN KIKIĆ“ Narodna biblioteka

PEDAGOŠKA AKADEMIJA U SARAJEVU

VOJNA AKADEMIJA RV I PVO Rajlovac

Podijeli:

Najnoviji sadržaj