Šestoaprilska nagrada za 1989. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1989. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1989. godinu:

Pojedinačna:
Dr. Andrijanić Stiepo
Dr. Beganović Mustafa
Delić Hamdija
Jovandić Slobodan
Dr. Lešić Josip
Starović Boriša
Dr. Vujović Predrag

Kolektivna:
MUZEJ GRADA SARAJEVA

OŠ „HASAN KIKIĆ“

Podijeli:

Najnoviji sadržaj