Šestoaprilska nagrada za 1990. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1990. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1990. godinu:

Pojedinačna:
Dr. Hadžiselimović Rifat
Kenović Ademir
Dr. Muratović Hasan
Nikolić Predrag
Osim Ivica
Romanić Aleksandra
Dr. Sadović Salih

Kolektivna:
DP „Energoinvest“ – Računarski centar Sarajevo

ZAVOD ZA SPECIJALNO VASPITANJE I OBRAZOVANJE DJECE U SARAJEVU

Podijeli:

Najnoviji sadržaj