Šestoaprilska nagrada za 1991. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1991. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1991. godinu:

Pojedinačna:
Abadžić Nijaz
Blagojević Slobodan
Prof. dr. Dizdarević Ismet
Dr. sci. Hadžijahić Hasan
Jabučar Asim
Musić Sead
Rakanović Mila
Rolinc Vladimir
Dr. Selesković Faruk

Kolektivna:
Klinika za tuberkulozu i određene hronične plućne bolesti Kasindo

Predstava „Carmina Burana“, predstava Narodnog pozorišta u Sarajevu

Podijeli:

Najnoviji sadržaj