Počasni građani Grada Sarajeva za 2003. godinu

Počasni građani Grada Sarajeva za 2003. godinu

Za osvjedočeno prijateljstvo i svesrdnu pomoć građanima Bosne i Hercegovine

Nj.E. prvi ambasador Republike Turske u BiH u periodu od 1993. do 1996. godine, Sükrü Tufan, proglašava se POČASNIM GRAÐANINOM SARAJEVA, glavnog grada Bosne i Hercegovine

Ambasador Sükrü Tufan, koji je početkom 1993. godine postavljen za prvog turskog ambasadora u Bosni i Hercegovini, pod veoma teškim uslovima, otvorio je prvi ured Ambasade u Sarajevu, te je nakon tri i po godine provedene na funkciji, napustio Sarajevo u septembru 1996. godine, kao doajen diplomatskog kora.

Ambasador Sükrü Tufan je diplomata koji je skoro svaku fazu veoma osobitog procesa u kojem se nalazila BiH, počevši od prvih dana agresije pa sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, proživljavao zajedno sa građanima Sarajeva i BiH, pokušavao podijeliti sa njima i dobre i loše dane, te lično bivao svjedokom svih dešavanja u ovom vremenu. On je, tokom zajedničkog otpora koji su protiv agresora pružali i Bošnjaci i Srbi i Hrvati, tj. sve Sarajlije, sjedinivši se sa narodom Sarajeva, ulagao napore zasnovane na politici zemlje koju je predstavljao, a koja je od samog početka davala bezuslovnu i potpunu podršku kako bi BiH, sa svojim multietničkim, multikulturalnim i multireligijskim pluralističkim karakterom zaživjela kao jedna suverena država u okviru svojih međunarodno priznatih granica.

U okviru toga, imao je značajnu ulogu u odnosima sa Mirovnim snagama Ujedinjenih naroda, u kojima je i Turska aktivno učestvovala te je pokazao solidarnost sa narodom Sarajeva kako bi se ove posebnosti očuvale, ne samo u političkom već i u kulturnom i društvenom životu i pod najnepovoljnijim uslovima. Osim toga, bio je i aktivni član Specijalnog komiteta koji je formiran na inicijativu tadašnjih predsjednika Turske i Hrvatske u okviru misije dobre volje, a u cilju prevazilaženja sukoba između Hrvata i Bošnjaka.

Ambasador Tufan je među prvima pokrenuo inicijativu u vezi sa ponovnom izgradnjom Starog mosta u Mostaru.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj