Šestoaprilska nagrada za 2000. godinu

Šestoaprilska nagrada za 2000. godinu

Pojedinačne nagrade

  • KEMAL HRUSTANOVIĆ, iz Sarajeva, za izuzetan doprinos na polju arhitekture, radio je kao glavni scenograf za vrijeme Olimpijskih igara u Sarajevu, te na tek održanom “Paktu za stabilnost” u Sarajevu. Ima status slobodnog umjetnika, trenutno živi i radi u Sarajevu.
  • MIRZA JAMAKOVIĆ, iz Sarajeva, za veći broj inovacija i unapređenju proizvodnje u RO “KLAS”, a tokom agresije za veliki broj projekata za odbranu zemlje. Predavač je na Kriminalističkom fakultetu u Sarajevu.
  • Akademik JURAJ MARTINOVIĆ, iz Sarajeva, za ukupan doprinos u društveno-političkom i naučnom radu. Član je Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a dopisni je član Slovenačke akademije nauke i umjetnosti. Trenutno živi i radi u Sarajevu.
  • Dr. DŽEVAD JUZBAŠIĆ, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, za izuzetan doprinos na polju historijskih nauka. Dobitnik je mnogih domaćih i stranih nagrada i priznanja. Živi i radi u Sarajevu.
  • NEDŽAD FAZLIJA, iz Sarajeva, za izuzetan doprinos iz oblasti sporta, za postignute zavidne rezultate iz streljaštva gdje je na svjetskim i evropskim prvenstvima dostojno predstavljao našu zemlju. Kandidat je za Olimpijske igre u Sidneju. Živi i radi u Sarajevu.

Kolektivne nagrade

  • KANTONALNA ASOCIJACIJA RADIOAMATERA KANTONA SARAJEVO, za ogroman doprinos u razbijanju informativne blokade, te povezivanju razdvojenih porodica unutar Bosne i Hercegovine i širom svijeta;
  • GAZI HUSREV-BEGOVA BIBLIOTEKA, za doprinos na očuvanju kulturne tradicije Bosne i Hercegovine, te za očuvanje svih svojih fondova tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu;
  • ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU, za izuzetne napore osoblja na organiziranju i izvođenju nastave za više od 1.000 studenata, s obzirom da je tokom agresije ostao bez prostora i opreme, a danas je zahvaljujući donacijama opremilo dio laboratorije i knjižnog fonda.
Podijeli:

Najnoviji sadržaj