Šestoaprilska nagrada za 2006. godinu

Šestoaprilska nagrada za 2006. godinu

Pojedinačne nagrade

Hasija Borić, glumica Narodnog pozorišta u Sarajevu

m_8

Hasija Borić, članica Drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, trideset godina djeluje na afirmaciji bosanskohercegovačke teatarske umjetnosti i među nama i u svijetu. Visoki estetski rezultati njezinog umjetničkog angažmana predstavljaju poseban doprinos kulturnoj emancipaciji našega grada i naše zemlje. Rodila se u Jajcu, školovala se i usmjerila ka scenskoj umjetnosti u Sarajevu, a znanja proširila u Londonu i Wroclawu. Igrala je i režirala u Splitu, Zagrebu i Beču. Promovira naš grad gostovanjima po domovini, a Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu predstavila je brojnim uspjesima na daskama koje život znače, od Hrvatske i Srbije, preko kontinentalne Evrope i Skandinavije do Amerike. Uz uspjehe je vezala brojne nagrade. Svoj talenat, stečena znanja i iskustva pretočila je u iskrene i uvjerljive nastupe kojima danas oplemenjuje sarajevsku teatarsku scenu. Njezin angažman se ne zaustavlja u glumačkom izrazu. Hasija Borić istovremeno prenosi kulturu govora, piše, režira, producira i organizira. Neumornom kreativnom energijom potiče duhovnu obnovu Bosne i Hercegovine čineći vrhunska umjetnička postignuća dostupnim svima. Putujućem teatru koji nosi njezino ime dodijelila je misiju promocije pozorišne umjetnosti u svim sredinama i to u duhu humanosti i vedrine. Građani Grada Sarajeva su prepoznali umjetnička postignuća i angažman Hasije Borić i dodjeljuju joj Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva.

Milorad Gaćina, šahovski stručnjak i entuzijasta 

m_7

Milorad Gaćina, po profesiji pravnik, posvetio je svojih 50 godina organiziranog amaterskog djelovanja šahu u Sarajevu i Bosni Hercegovini. Osnivač je i jedan od glavnih tvoraca Šahovskog kluba «Bosna». Skoro pola vijeka inicira i učestvuje u kontinuiranom razvoju Kluba, bilo kao šahista, član stručnog štaba ili predsjednik Kluba. Monografije Šahovskog kluba «Bosna», četverostrukog evropskog šampiona, izdavane povodom obilježavanja bitnih godišnjica djelovanja, potpisuje upravo Milorad Gaćina. Prije punih 40 godina pokrenuo je i Šahovsku školu «Bosna», a time i organiziranu edukaciju u šahu u BiH. Šahovski je pedagog kojem su se sa lakoćom i entuzijazmom priklanjale generacije mladih, i znalac čiji šahovski priručnici i knjige u posljednjih trideset godina doživljavaju ponovljena izdanja. Na Međunarodnom šahovskom turniru – «BOSNA OPEN» održanom već 35 puta, sa rejtingom između tri prva u svijetu, takmičila su se najveća svjetska šahovska imena, a turnir je nezamisliv bez predanog rada njegovog inicijatora i dugogodišnjeg organizatora Milorada Gaćine. Neograničen interes za sve što je šah, doveo ga je do licence međunarodnog sudije FIDE i jedinog nosioca zvanja FIDE organizatora. Svoj doprinos afirmaciji i promociji šaha dao je i kao dugogodišnji sportski novinar i dopisnik šahovskih rubrika mnogih dnevnih listova i časopisa na tlu bivše Jugoslavije. Zbirka pjesama i aforizama svjedoči Milorada Gaćinu kao pjesnika, a njegove kompozicije su i danas dio arhiva Radija Bosne i Hercegovine. Posljednjih decenija dobio je više sportskih i društvenih priznanja, a danas mu sugrađani dodjeljuju i Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva.

 Akademik fra Petar Perica Vidić, slikar i humanista

m_petar

Jedna je njegova likovna dimenzija. Inspiriran prirodom, stvara kompozicije asocijativne apstrakcije, imaginarne pejzaže prepoznatljive kolorističke fantazije i vedrine, kojima iskazuje vlastito umjetničko i duhovno poimanje svijeta, svijeta životne radosti i idealizma kao bitne odrednice svoje ličnosti. Fra Perica Vidić organizator je i učesnik mnogih kulturnih i umjetničkih događanja u Sarajevu, Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Izlagao je na pedeset samostalnih i grupnih izložbi sa zapaženim priznanjima i pohvalama. Svojim cjelokupnim umjetničkim opusom i uticajem na savremenu likovnu umjetnost posljednjih decenija, dao je izuzetan doprinos u oblasti kulture i umjetnosti gradu Sarajevu i Bosni i Hercegovini i postao redovan član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Druga dimenzija fra Petra Perice Vidića njegov je humanizam: nenametljivo i nesebično pomaganje i vjernost ljudima u nevolji – starima, bolesnima, siromašnima, a posebno djeci u teškom periodu opsade Sarajeva kada je bio gvardijan Samostana sv. Ante na Bistriku. Gostovanja na izložbama van zemlje tokom agresije koristio je da prenese svijetu istinu o Sarajevu, da prikupi pomoć i ponovno se vrati «tamo gdje pripada» među sugrađane i susjede na Bistriku. Prihod od prodanih djela i danas redovno poklanja u humanitarne svrhe, a najčešće učenicima i studentima za školovanje. Danas je njegov atelje na Bistriku utočište umjetnicima: mladima za podsticaj njihovim mogućnostima i sklonostima, a starijima kao mjesto smirenja u druženju sa dobrim čovjekom Bistrika – fra Pericom. Građani grada Sarajeva su prepoznali umjetnička postignuća i angažman fra Petra Perice Vidića i dodjeljuju mu Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva.

Kolektivne nagrade:

Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu

Institut za hidrotehniku danas je privredno društvo čija je djelatnost naučnoistraživački i visoko stručni rad u oblasti voda i okoliša za potrebe različitih klijenata, na tržišnim principima. U svom radu Institut se oslanja na više od pedeset godina dugu tradiciju koju su, kroz različite oblike postojanja Instituta i u različitim periodima, izgrađivali naučnici i stručnjaci. Znanja i iskustva iz oblasti racionalne i primijenjene hidromehanike, komunalne i procesne hidrotehnike, hemije i biologije voda i drugih oblasti, sticali su rješavajući konkretne probleme po zahtjevima klijenata i radeći naučnoistraživačke projekte za potrebe zajednice. Naslijeđe ovoga rada je zavidan fond tehničke dokumentacije i podataka. Stečeno iskustvo se danas kombinira sa novim tehnologijama, a orijentacija ka međunarodnim izvorima finansiranja osigurava kontinuitet u razvoju naučnoistraživačkog rada. U posljednjih nekoliko godina Institut radi na projektima koje finansira Okvirni program Evropske komisije za naučni rad. Istraživanja su usmjerena na rješavanje konkretnih okolinskih problema u regionu, a njihovi rezultati mogu imati široku primjenu u Bosni i Hercegovini. Obnavljanje i saradnja sa brojnim naučnoistraživačkim institucijama iz Evrope i okruženja u realizaciji ovih projekata osiguravaju razmjenu iskustava, transfere znanja i pristup tržištu. Multidisciplinarni tim obučen za tržišne i međunarodne komunikacije sastavljen je od naučnika i stručnjaka koji svoja znanja kroz nastavu prenose studentima Univerziteta u Sarajevu i doprinose uvođenju bolonjskog procesa u visokoškolsko obrazovanje. Građani Sarajeva dodjeljuju Institutu za hidrotehniku Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva.

Javna ustanova Prva bošnjačka gimnazija u Sarajevu

Tokom svog desetogodišnjeg djelovanja, Prva bošnjačka gimnazija je kvalitetom i sadržajnošću nastavnih i vannastavnih aktivnosti uvela i primijenila najnovije evropske standarde, dosegla nivo najprestižnije gimnazije u Bosni i Hercegovini i postala članica Cambridge međunarodnog centra, edukacijske mreže 150 država, sa međunarodno priznatom diplomom. Slogan škole «Takmičite se u dobru» nosi u jednoj rečenici ideju vodilju koja je utkana u obrazovno-odgojni proces škole, koja učenicima znači drugi dom. Osnovni ciljevi u domenu edukacije škole su razvijanje lične sposobnosti i sklonosti učenika, te njihovo osposobljavanje za samostalan i timski rad uz upotrebu savremenih učila, kompjutera i stranih jezika. Osnovni ciljevi u domenu odgoja su razvijanje samopouzdanja, slobode duha, tolerancije, te podsticanje akcije i kreativnosti, kao i razvijanje svijesti o vlastitim vrijednostima, njegovanje vlastite kulture i religije, te pravedno i humano procjenjivanje ljudi, stvari i pojava. Ovo je škola koja prihvaća stvaralaštvo mladih kao načelo zajedničkog djelovanja učenika i nastavnika koji su školi savjetodavci i koji pomažu mladima da se snađu u današnjim uslovima razvoja društva i nauke i prebrode razvojne krize savremene mlade generacije. Učenici Prve bošnjačke gimnazije pobjeđuju na međuškolskim takmičenjima, ostvaruju najbolji prosjek ocjena i imaju najmanji broj izostanaka sa nastave. Prepoznaju se kao izvanredni studenti na domaćim i prestižnim univerzitetima cijelog svijeta. Škola zajednici prepušta mlade ljude sigurne u sebe, svjesne svoga znanja i odgovorne da ono bude upotrijebljeno za ciljeve dobra.

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU
Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

Klinika za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, sada vrhunski organizirana i opremljena ustanova, sljednik je dvije ratne klinike: Klinike za ortopediju i Traumatološke klinike, koje su tokom agresije bile glavni, a na početku i jedini, punktovi za prijem, zbrinjavanje i kompletan medicinski tretman ranjenih i povrijeđenih građana našega grada. Podvizi liječnika i drugog medicinskog osoblja koji su radili u nemogućim uslovima u ratnom periodu postali su poznati širom svijeta. Sama Klinika je više puta granatirana, ali nijednog momenta nije prestala sa radom, a mobilni timovi su upućivani u pomoć nastradalima na ratištu. Danas je to kolektiv koji, pored svoje redovne dijagnostičko-terapeutske djelatnosti, veliku pažnju posvećuje razvoju i stručnoj edukaciji kadra, te naučnoistraživačkom radu, pa je svrstana u sam vrh među sličnim ustanovama u Evropi. Prenosi svoja znanja i razmjenjuje iskustva, posebno njegujući timski rad, sa stručnjacima iz drugih centara u zemlji i inostranstvu. Nemjerljiv je doprinos Klinike u osposobljavanju invalidnih osoba za nastavak normalnog života. Uslovi za uspješno liječenje i boravak pacijenata na Klinici su na visokom nivou, a stručnost i profesionalnost nadopunjene su ljubaznošću i humanim odnosom prema pacijentima. I dalje se formiraju mobilni timovi, ali sada odlaze u humane misije pomoći nastradalima u cijelom svijetu. Građani Sarajeva dodjeljuju Klinici za ortopediju i traumatologiju Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva.

 Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

m_c_5

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, dosadašnjim radom i ulogom u društvu, već 60 godina ostvaruje svoju kulturnu, obrazovnu i naučnu misiju. Poslije razaranja Vijećnice, kada je glavnina dragocjenog fonda bila uništena, u izuzetno teškim ratnim i poratnim uslovima, njezini radnici su uspjeli rekonstruirati značajan dio kolekcija i obnoviti vitalne funkcije, a prije svega funkcije državne i centralne matične biblioteke. Danas ova kuća uspješno predstavlja Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim strukovnim organizacijama i promovira bosanskohercegovačku knjigu u svijetu. Svoju funkciju univerzitetske biblioteke posljednjih godina osvježila je ostvarivanjem pristupa nekim od najrelevantnijih svjetskih baza podataka. Korištenje građe je dostupno i putem stalnih čitaonica, kroz saradnju sa nacionalnim bibliotekama i srodnim institucijama putem međubibliotečke pozajmice, ali i putem internet pretraživanja. Biblioteka kontinuirano radi na osposobljavanju kadrova za brojne zahtjevne obaveze koje im se nameću u informacijskom okruženju i potrebi primjene digitalne tehnologije u očuvanju i prezentaciji kulturnog naslijeđa. I pored složenih statusno-finansijskih problema ova institucija uspješno izvršava svoje ciljeve i jedno je od uporišta progresivnog nastojanja u obnovi zajedničkog života u Bosni i Hercegovini i simbol multietničnosti i multikulturalnosti BiH i Sarajeva. Za ova dostignuća pristigla su međunarodna i domaća strukovna priznanja, građani Sarajeva dodjeljuju Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva.

 “ORTOSAR” , privredno društvo za izradu ortopedskih pomagala

m_6

Suočena sa tragičnim posljedicama ratnih ranjavanja: trajnim invaliditetom velikog broja sugrađana, grupa humanista i entuzijasta 1993. godine uspijeva u nemogućim uslovima započeti izradu ortopedskih pomagala i pružiti besplatnu pomoć sugrađanima invalidima. Poslije perioda mukotrpnog traganja za stvaranjem uslova za kvalitetno redovno djelovanje „OrtoSar“ je od prije nekoliko godina privredni subjekt čija se djelatnost razvija iznad osnovne i do tada prepoznatljive. Neprestanim praćenjem savremenih dostignuća, tehničkog i tehnološkog razvoja u oblasti, permanentnom edukacijom u domaćim i inostranim ustanovama, nabavkom najsavremenije opreme i neophodnih repromaterijala, te u novim, po svim evropskim standardima opremljenim prostorima, započinje uspon ovog kolektiva, kojeg pored neupitne stručnosti odlikuje humanost, mladost, entuzijazam i ljubav prema čovjeku i poslu. Danas društvo ima na raspolaganju savremenu ambulantu i školu hoda sa potrebnom pratećom opremom, proizvodnu liniju sa kompletnom opremom i alatima, te prateće prostore za prijem, informacije edukacije, poslovanje i dr. Pored osnovne djelatnosti, izrade ortopedskih i drugih vrsta pomagala, ostvaruje saradnju i distributer je pomagala u oblastima protetike, ortotike, rehabilitacijskih programa, antidekubitalnih programa, štaka, štapova, steznika i drugih pomagala. Za pomoć i podršku invalidskom sportu dobilo je mnoge zahvalnice, a za rezultate u radu ponosi se značajnim priznanjem Međunarodne asocijacije Direkcija poslovne inicijative «Zlatna zvijezda» za kvalitet, tehnologiju, menadžment i inovacije iz prošle godine. Građani Sarajeva dodjeljuju «OrtoSar» društvu za izradu ortopedskih pomagala Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva.

Zbor/hor „PONTANIMA“

m_9

Nastao je 1997. iz poslijeratne potrebe ljudi Bosne i Hercegovine za liječenjem ratnih trauma, za pomirenjem, razumijevanjem i povezivanjem. Koristi mirovni potencijal religija BiH za svoju misiju, naspram instrumentalizaciji religija za ratne i političke potrebe. Stvorio je simfoniju ibrahimskih/abrahamskih/avramskih religija kao projekat koji je tipičan i unikatan duhovni proizvod Bosne i Hercegovine i grada Sarajeva, a u globalizacijskim trendovima je paradigma koja naznačuje perspektivu našega svijeta. Čine ga ljudi iz svih religija i svjetonazora u gradu, i po svom sastavu je svjedok vizije života pomirene, sretne i kreativne Bosne i Hercegovine. Svojom misijom oduševio je i nadahnuo ljude, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego diljem svijeta. U deset godina svoga djelovanja nastupao je 248 puta, i to u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji upravo na područjima i u vrijeme gdje je poruka PONTANIME bila najpotrebnija. Kao najbolji ambasador predstavljao je BiH u svijetu. Zbor PONTANIMA je u deset godina postojanja uživao nepodijeljenu podršku entiteta i BiH, a kao najreprezentativniji projekat BiH predstavljen je najvišim gostima BiH i predstavljao je BiH na značajnim međunarodnim događajima. Uz vrhunski kvalitet izvođenja na programu je PONTANIMA imala više od 150 kompozicija. Pokretač je muzičkog stvaralaštva u BiH. Za PONTANIMU su pisane brojne nove kompozicije i muzički aranžmani, a sa PONTANIMOM su sarađivali vrhunski umjetnici BiH. PONTANIMA i jedan od njezinih osnivača su dobitnici svjetskih priznanja za mir.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj