Šestoaprilska nagrada za 2007. godinu

Šestoaprilska nagrada za 2007. godinu

Pojedinačna nagrada:

akademik Božidar Matić

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rođen je 8. septembra 1937. godine u Bogatiću u Srbiji. U BiH je trajno nastanjen od 1941. godine. Božidar Matić je autor 84 naučna rada iz oblasti procesne tehnologije, autor je dviju knjiga, bio je na čelu privrednog giganta “Energoinvesta”, istaknuti je društveno-politički radnik, član Svjetske fondacije za inovacije. Prof. dr. Božidar Matić je profesor sarajevskog Elektrotehničkog fakulteta. Predsjednik je Akademije nauka i umjetnosti BiH. Za svoj naučni rad u procesnoj tehnologiji prije 34 godine dobio je 27-julsku nagradu, što se smatra najvećim društvenim priznanjem u BiH. Od tada do danas Matić daje doprinos ukupnom razvoju grada Sarajeva i BiH.

Kolektivna nagrada:

Pedijatrijska klinika KCUS-a

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Osnovana je 1947. godine na lokalitetu “Jezero” kao prva specijalizirana stacionarna institucija za liječenje djece u Bosni i Hercegovini i Sarajevu, sa kapacitetom od 60 kreveta. Kako su potrebe za kapacitetom kreveta rasle, tako je i Klinika postepeno postajala veća te je 1991. imala 250 postelja za pacijente i majke pratilje. Početkom rata u BiH i gradu Sarajevu u maju 1992., zbog posljedica bombardovanja, Klinika se preselila na lokalitet Koševo. Od januara 1996. Klinika je locirana u zgradi za dijalizu, nuklearnu medicinu Prve interne klinike gdje je i danas. Trenutno, ova visoko specijalizirana tercijarna institucija (jedna od najvećih organizacionih jedinica KCU Sarajevo) funkcionira sa kapacitetom od 90 kreveta + devet intenzivne njege, posljednjih godina kontinuirano sa 130-140 posto iskorištenosti kapaciteta. Osoblje Klinike čini 33 specijalista pedijatra, šest specijalizanta, dva sekundaraca, dva psihologa, šest viših medicinskih i 116 srednjih medicinskih sestara uz radnike pomoćnih službi. Ova visoko tercijarna jedinstvena ustanova u zemlji nudi znanje i iskustvo plemenite umjetnosti medicine studentima medicine, stomatologije i Visoke zdravstvene škole, kao i specijalizantima, subspecijalistima na profesionalnoj edukaciji.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj