Virtuelna izložba: Deveti sarajevski salon u sazvučju divergentnosti

Virtuelna izložba: Deveti sarajevski salon u sazvučju divergentnosti
  • 15 Jan, 2021

Umjetnička galerija BiH najavila je za večeras otvaranje Devetog Sarajevskog likovnog salona, virtuelne izložbe u organizaciji Udruženja likovnih umjetnika Kantona Sarajevo.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, a u skladu sa preporukama Kriznog štaba KS i nadležnih organa zdravstva, Deveti Sarajevski likovni salon bit će u narednih mjesec dana dostupan isključivo online u obliku virtuelne izložbe.

Sarajevski salon, kao izložbena aktivnost sa dugogodišnjom tradicijom, osmišljena je sa ciljem afirmacije kulture i prezentiranja aktuelnih kretanja na bosanskohercegovačkoj likovnoj sceni.

Deveti sarajevski salon, prvi put u novom formatu, izlazi iz klasičnog izložbenog prostora i prezentira djela renomiranih bh. umjetnika različitih generacija u virtuelnom okruženju.

Konceptualno izložbu karakterizira divergentnost u kreativnim pristupima, poetikama, odabirima tehnika i materijala. Osim tradicionalnih medija poput skulpture, grafike i slikarstva, prisustvo fotografije i novih umjetničkih praksi potvrda je aktuelnosti i uključenosti u tokove savremene umjetnosti.

Tematski okviri i stilske orijentacije kreću se od dominacije paradigme realizma, figurativnih sadržaja sa obilježjima ekspresionističkih tendencija do apstraktnih oblika unutar kojih likovnost postaje osnovni sadržaj i problemski okvir umjetničkog djela.   

U kratkom historijskom osvrtu važno je ukazati da su inicijatori ideje za pokretanje novog koncepta prezentacije recentnih tendencija u oblasti likovnosti bili umjetnici Mehmed Zaimović, Borislav Aleksić, Mersad Berber i likovni kritičar Muhamed Karamehmedović.

- Nastojanja da se organizira manifestacija, koja će se razlikovati od revijalnih izložbi ULUBiH-a u selektivnijem pristupu, rezultirala su novom kvalitetom u izložbenoj aktivnosti. U konačnici trebala je, kroz otkup umjetničkih djela, biti poticajem za osnivanje galerije bosanskohercegovačke moderne umjetnosti - navodi se.  

Prvi put takav tip kolektivne izložbe održan je 1968. i zadržava kontinuitet do 1974. godine. Nakon dužeg perioda ponovno je pokrenuta izložbena aktivnost 2011. godine, uspostavom Udruženja likovnih umjetnika Kantona Sarajevo da bi se skrenula pažnja na najznačajnije stilske odrednice savremene bh. umjetnosti, obilježene različitostima unutar konceptualnih opredjeljenja i individualnih umjetničkih izričaja.

Virtuelna izložba zvanično će biti otvorena 15. januara u 19 sati. Link za virtuelnu izložbu, kao i više informacija o Salonu, dostupno je na web stranici ULUKS.

Virtuelna izložba: www.artsteps.com/view/5fdb62aaddab6b26f0833a1c/

Podijeli:

Najnoviji sadržaj