Krizni štab: Naredbom koja se primjenjuje od 17. januara, sve mjere produžene za narednih 14 dana

Krizni štab: Naredbom koja se primjenjuje od 17. januara, sve mjere produžene za narednih 14 dana
  • 17 Jan, 2021

Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se sa rokom važenja od 14 dana, računajući od 17.1.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.

Nakon isteka ovog roka, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva će sagledati kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačiniti procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te će Vladi FBiH dostaviti prijedlog novih naredbi i preporuka, prenosi N1.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva zadužen je da ove zaključke, sa prilozima, dostavi kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama sa područja kantona putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i upravama policije MUP-ova kantona.

Naredbom koja se primjenjuje od 17.01.2021. sve mjere ranije Naredbe produžene su za narednih 14 dana.

Tako je, između ostalog, produžena odredba kojom se “nalaže poslovnim subjektima da reorganiziraju rad svojih uposlenika, na mjestima gdje nije moguće ispoštovati distancu od 2m među uposlenima, tako što će reorganizirati radno vrijeme, organizirati rad u smjenama, omogućiti rad od kuće i primijeniti druge načine obavljanja radnih zadataka koji neće ugroziti djelatnosti i radne procese, a omogućit će poštivanje higijensko-epidemioloških mjera”.

Produžena je odredba kojom se “ograničava kretanje stanovništva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutro narednog dana”, a za kontrolu ove odredbe zadužene su “kantonalne uprave policija nadležnih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u skladu sa kantonalnim propisima o javnom redu i miru. Iz Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva 11.11.2020. godine uputili su Instrukciju upravama policija i ministarstvima unutrašnjih poslova kantona o primjeni ove odredbe.

Obavezno je nošenje zaštitne maske kako u zatvorenim javnim prostorima, tako i na otvorenim javnim prostorima:

  • Naređuje se obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno dva metra, kao i u otvorenom prostoru. Izuzetak od nošenja zaštitnih maski su djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme sa disanjem zbog hroničnih bolesti ili koja ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe npr. osobe sa intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe sa oštećenjem sluha, sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu”, stoji u Naredbi.

Naredbom je dozvoljeno okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uslovima: ne više od 30 ljudi u zatvorenom prostoru i ne više od 30 ljudi na otvorenom prostoru:

  • Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obaveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog domaćinstva). Sa ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite ličnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obavezno pridržavanje preporuka donesenih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera)”, stoji u naredbi, uz napomenu kako su “za provođenje mjera na skupovima odgovorni organizatori okupljanja”:

“Organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja skupa u skladu sa propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim štabovima kantonalnih ministarstvima zdravstva”.

Preporukama Kriznog štaba FMZ stanovništvu na području Federacije BiH preporučuje se da izbjegavaju javna i privatna okupljanja i ograniče svoja kretanja, a osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovno koriste zaštitnu opremu.

U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog domaćinstva da ostanu kući, te se telefonski jave nadležnom liječniku kako bi dobili daljnje upute.

Vlada Federacije BiH na 251. sjednici 14.01.2021. godine izmijenila Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH.

Izmjenom je Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva zadužen da i dalje prati i procjenjuje stanje epidemiološke situacije na području FBiH i, na osnovu toga, Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje dostavlja prijedloge mjera i aktivnosti na sprječavanju širenja koronavirusa.

Na ovaj način je ispoštovana Odluka Ustavnog suda BiH o dopustivosti i meritumu od 20.12.2020. godine.

Vlada Federacije BiH je na prošloj 250. sjednici zadužila Federalnu upravu civilne zaštite da joj u roku od sedam dana dostavi prijedlog izmjene Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19) na području FBiH.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj