Počasni građani Grada Sarajeva za 2014. godinu

Počasni građani Grada Sarajeva za 2014. godinu

Tilman Zulch

Tilman Zulch, osnivač i doživotni predsjednik Društva za ugrožene narode International, jedan je od najpoznatijih boraca za odbranu ljudskih prava koji je među prvima odlučno digao glas protiv agresije na našu zemlju, što je imalo odjeka u njemačkoj i svjetskoj javnosti.

I sam žrtva progona u Drugom svjetskom ratu, Tilman 1968. godine, kao student, osniva organizaciju “Pomoć Bijafri”, koja se bori protiv genocida nad narodom Ibo, a koja nedugo zatim prerasta u Društvo za ugrožene narode, čiji je glavni princip angažman i zaštita prava ugroženih, potlačenih i marginaliziranih grupa u društvu, njihovih jezika i kultura.

Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine, Društvo za ugrožene narode je svojim izvještajima među prvima upozoravalo svijet o zločinima koji se dešavaju u našoj zemlji, nazivajući ih već tada genocidom. Njegov dom u Getingenu bio je prihvatni centar i utočište za mnoge raseljene osobe iz BiH. Organizator je nekoliko konferencija, javnih debata, demonstracija, mirnodopskih protesta, a sve sa ciljem da se zaustave masakri, silovanja, deportacije u koncentracione logore, masovna pogubljenja… Uputio je otvorena pisma evropskim visokim političkim zvaničnicima ukazujući na pogubnost politike međunarodne zajednice, koja ništa nije učinila da se zaustavi opsada Sarajeva i brutalna agresija na BiH.

G. Tilman je organizirao Prvi svjetski kongres o genocidu u Bonu, Prvu međunarodnu konferenciju o ljudskim pravima u Srebrenici, a inicirao je i internacionalni projekat “Stub srama”, koji je imao za cilj pozivanje na odgovornost OUN-a i zemalja članica Vijeća sigurnosti OUN-a za nesprječavanje genocida u Srebrenici i BiH. Od velikog značaja je rad Društva za ugrožene narode na prikupljanju činjenica o počinjenim ratnim zločinima protiv čovječnosti i međunarodnog prava u BiH, te podrška Međunarodnom sudu u Hagu, sa ciljem da se svi zločinci privedu pravdi.

G. Tilman je bio i ostao veliki humanista i osvjedočeni prijatelj Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Građani Sarajeva se zahvaljuju ovom neumornom borcu i dodjeljuju mu priznanje “Počasni građanin grada Sarajeva.”

G. Zulch u svom obraćanju je kazao da je sve ono što su Bosanci i Hercegovci preživjeli između 1992. i 1995. godine bilo toliko strašno da se može uporediti jedino sa zločinima Hitlera i Staljina. Prisjetio se svih aktivnosti koje je Društvo realiziralo kako bi pomoglo brojnim izbjeglicama iz BiH, kao i mnogih skupova na kojima je ukazano na zločine počinjene u BiH.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj