Gradske službe

Gradske službe
  • 08 Oct, 2019

INFORMACIJE

+387 33 208 340

Stručna služba gradonačelnice

Pomoćnica gradonačelnice 

Erna Čolić

Tel.: +387 33 221 085

e-mail: [email protected]

Gradska služba finansija

Pomoćnik gradonačelnice

Muamer Kutlovac

Tel.: +387 33 221 127

e-mail: [email protected]

Gradska služba za opću upravu i zajedničke poslove

Pomoćnica gradonačelnice 

Meliha Olovčić

Tel.: +387 33 203 121

e-mail: [email protected]

Gradska služba za lokalnu samoupravu i razvoj grada

Pomoćnica gradonačelnice

Dragana Solaković

Tel.: +387 33 443 339

e-mail: [email protected]

Gradska služba za lokalno poslovanje

Pomoćnik gradonačelnice

Elvir Hadžiahmetović

Tel.: +387 33 407 558

e-mail: [email protected]

Gradska služba za inspekcijski nadzor

Komunalni inspektor

Goran Vujović

Tel.: +387 33 407 593

e-mail: [email protected]

Gradska služba za obrazovanje, kulturu, sport i mlade

Pomoćnica gradonačelnice

Amina Deljković

Tel.: +387 33 407 412, +387 33 292 821, +387 61 893 896

e-mail: [email protected]

Gradska služba za poslove informacionog centra

Ismena Čaušević

Tel.: +387 33 292 822

e-mail: [email protected]

Gradska služba za urbano planiranje, investicijske, stambene i komunalne poslove

Pomoćnica gradonačelnice

Merima Arifhodžić

e-mail: [email protected]

Gradska služba za interne revizije

Interni revizor

Edin Fehimović

Tel.: +387 61 267 835

e-mail: edin.fehimović@sarajevo.ba

Podijeli:

Najnoviji sadržaj