Ambasade, počasni konzulati i misije u BiH

Ambasade, počasni konzulati i misije u BiH

AMBASADE U BiH

AMBASADA REPUBLIKE AUSTRIJE

Džidžikovac 7, 71000 Sarajevo

+387 33 279 400

+387 33 668 339

[email protected]

www.austrijska-ambasada.ba

Pon - četv: 08:00 - 12:00; 14:00 - 15:00

 

DIPLOMATSKA MISIJA REPUBLIKE AZERBEJDŽAN U BIH

Džemala Bijedića 305, 71210 Ilidža, Sarajevo

+387 33 695 802

+387 33 695 801

[email protected]

Pon – petak: 09:00-18:00

 

DIPLOMATSKI URED KRALJEVINE BELGIJE U BIH

Grbavička 4, 71000 Sarajevo

+387 33 208 362

+387 33 207 462

[email protected]

Pon – petak: 08:30 - 12:30; 13:30 - 17:00

 

AMBASADA FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZIL

Grbavička 4, 71000 Sarajevo

+387 33 921 802/803

+387 33 921 804

[email protected]

http://sarajevo.itamaraty.gov.br

Pon - pet: 10:00 - 16:00

 

AMBASADA REPUBLIKE BUGARSKE

Radnička 30, 71000 Sarajevo

+387 33 668 191

+387 33 668 189

[email protected]

www.mfa.bg

Pon - petak: 08:30 - 16:30

 

AMBASADA CRNE GORE

Derviša Numića do br. 24, 71000 Sarajevo

+387 33 239 925; 33 239 927

+387 33 239 928

[email protected]

Pon - petak: 09:00 - 16:00

 

AMBASADA REPUBLIKE ČEŠKE

Franjevačka 13, 71000 Sarajevo

+387 33 587 050

+387 33  587 060

[email protected]

www.mzv.cz/sarajevo

Pon - četv: 08:00 - 17:00 / Pet: 08:00 - 14:30

 

AMBASADA ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT

Nurudina Gackića 58, 71000 Sarajevo

+387 33 666 498

+387 33 666 499

[email protected]

 Pon - petak: 09:00 - 16:00

 

AMBASADA REPUBLIKE FRANCUSKE

Mehmed - bega Kapetanovića Ljubušaka 18, 71000 Sarajevo

+387 33 282 050

+387 33 282 052

www.ambafrance-ba.org

Pon -petak: 09:00 - 13:00; 15:00 - 17:00

 

AMBASADA REPUBLIKE GRČKE

Obala Maka Dizdara 1, 71000 Sarajevo

+387 33 560 552/553

+387 33 203 512

[email protected]

 

AMBASADA REPUBLIKE HRVATSKE

Maršala Tita 28, 71000 Sarajevo

+387 33 277 106

+387 33 472 434

[email protected]

www.ba.mvp.hr

Pon - petak: 08:30 - 16:30

 

AMBASADA REPUBLIKE INDONEZIJE

Splitska 9, 71000 Sarajevo

+387 33 568 510

+387 33 568 528

[email protected]

Pon - četv 09:00 – 17:00 / petak 09:00 – 15:00

 

AMBASADA ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN

Obala Maka Dizdara 6, 71000 Sarajevo

+387 33 650 210; 33 650 214

+387 33 663 910

[email protected]

Pon - petak: 08:00 - 16:00

 

AMBASADA REPUBLIKE ITALIJE

Čekaluša 39, 71000 Sarajevo

+387 33 203 960/961

+387 33 659 368

[email protected]

[email protected]

Pon - četv: 09:00 - 18:30

 

AMBASADA JAPANA

Bistrik 9, 71000 Sarajevo 

+387 33 209 580; 033 277 580

+387 33 209 583

[email protected]

Pon - četv: 09:00 - 12:30 / 13:45 - 17:45

 

AMBASADA DRŽAVE KATAR

Dajanli Ibrahim-bega 23, 71000 Sarajevo

+387 33 565 810/812/813

+387 33 205 351

[email protected]

Pon - petak: 09:00 - 16:00

 

AMBASADA NARODNE REPUBLIKE KINE

 Braće Begić 17, 71000 Sarajevo

+387 33 215 102

+387 33 215 108

[email protected]

Utorak i četvrtak od 09:00 - 11:00

 

AMBASADA DRŽAVE KUVAJT

Talirovića 1, 71000 Sarajevo

+387 33 569 020

+387 33 207 649

[email protected]

Pon - petak: 09:00 - 15:00

 

AMBASADA LIBIJE

Patriotske lige 45, 71000 Sarajevo

+387 33 200 621

+387 33 226 423

[email protected]

Pon - petak: 09:00 - 15:00

 

AMBASADA MAĐARSKE

Splitska 2, 71000 Sarajevo

+387 33 205 302, 033 208 353

+387 33 268 930

[email protected]

www.mfa.gov.hu

 

AMBASADA REPUBLIKE SJEVERNE MAKEDONIJE

Splitska 57, 71000 Sarajevo

+387 33 810 760, 033 269 401/402

+387 33 810 760

[email protected]

Ponedjeljak, srijeda i petak: 09:30 - 12:30 (rad sa strankama)

 

AMBASADA MALEZIJE

Radnička 4A, 71000 Sarajevo

+387 33 201 578

+387 33 810 036

[email protected]

[email protected]

Pon - petak: 08:30 - 14:30

 

AMBASADA SUVERENI MALTEŠKI VITEŠKI RED MALTEŠKI VITEZOVI

Mula Mustafe Bašeskije 12/II, 71000 Sarajevo

+387 33 668 742

[email protected]

 

AMBASADA KRALJEVINE NIZOZEMSKE

Grbavička 4, 71000 Sarajevo

+387 33 562 600

+387 33 223 413

[email protected]

www.mfa.nl

Pon - Petak: 08:30 - 17:00

 

AMBASADA KRALJEVINE NORVEŠKE

Ferhadija 20, 71000 Sarajevo

+387 33 254 000

+387 33 666 505

[email protected]

Pon - petak: 08:30 - 16:00

 

AMBASADA SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE

Skenderija 3, 71000 Sarajevo | Mapa

+387 33 565 300

+387 33 206 400

[email protected]

Pon - četv 07:30 - 17:00

AMBASADA ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTAN

Emerika Bluma 17, 71000 Sarajevo

+387 33 211 836, 033 666 657

+387 33 211 837

[email protected]

Pon - petak: 09:00 - 17:00

 

AMBASADA DRŽAVE PALESTINE

Ante Fijaminga 10 i 12, 71000 Sarajevo

+387 33 571 445/446

+387 33 237 312

[email protected]

www.palestinianembassy.ba

Pon - petak: 09:00 - 15:00

 

AMBASADA REPUBLIKE POLJSKE

Višnjik 20, 71000 Sarajevo

+387 33 290 500

+387 33 290 519

[email protected]

www.sarajewo.msz.gov.pl

Pon - petak: 08:00 - 16:00

 

AMBASADA RUMUNIJE

Čobanija 28, 71000 Sarajevo

+387 33 207 447

+387 33 668 940

[email protected]

Pon - petak: 08:30 - 16:30

 

AMBASADA RUSKE FEDERACIJE

Urijan Dedina 93, 71000 Sarajevo

+387 33 668 147;  033 210 913

+387 33 668 148

[email protected]

www.sarajevo.mid.ru

Pon - četv: 08:00 - 17:00 / petak: 08:00 - 16:00

 

AMBASADA REPUBLIKE SAN MARINO

Mjedenica 33, 71000 Sarajevo

+387 33 223 447

[email protected]

 

AMBASADA KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE

Kalemova 40, 71000 Sarajevo

+387 33 211 861/862

+387 33 212 204

[email protected]

Pon - petak: 09:00 - 16:00

 

AMBASADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Roberta C. Frasurea 1, 71000 Sarajevo

+387 33 704 000

+387 33 704 422

[email protected]

 

AMBASADA SLOVAČKE REPUBLIKE

Trnovska 6, 71000 Sarajevo

+387 33 716 440

+387 33 716 410

[email protected]

Pon - petak: 08:00 - 16:00

 

AMBASADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Maglajska 4, 71000 Sarajevo

+387 33 251 770

+387 33 251 773

[email protected]

www.sarajevo.veleposlanistvo.si

 

AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE

Obala Maka Dizdara 3a, 71000 Sarajevo

+387 33 260 080; 033 260 090

+387 33 221 469

[email protected]

Pon - petak: 09:00 - 17:00

 

APOSTOLSKA NUNCIJATURA - AMBASADA SVETE STOLICE

 Pehlivanuša 9, 71000 Sarajevo

+387 33 551 055/056

+387 33 551 057

[email protected]

Pon - petak: 09:00 - 13:00 / 16:00 - 18:00 / subota: 09:00 - 13:00

 

AMBASADA KRALJEVINE ŠPANIJE

Mehmeda Mujezinovića 13a, 71000 Sarajevo

+387 33 584 000

+387 33 239 155

[email protected]

Pon - petak: 08:30 - 16:30

 

AMBASADA ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE

Zmaja od Bosne 11, 71000 Sarajevo

+387 33 275 850

+387 33 570 120

[email protected]

www.eda.admin.ch

Pon - četv: 07:45 - 17:15 / petak: 07:45 - 13:45

 

AMBASADA KRALJEVINE ŠVEDSKE

Ferhadija 20, 71000 Sarajevo

+387 33 276 030

+387 33 276 060

[email protected]

Pon - petak: 09:00 - 12:30

 

AMBASADA REPUBLIKE TURSKE

Vilsonovo šetalište bb, 71000 Sarajevo

+387 33 568 750

+387 33 568 777

[email protected]

Pon - četv: 09:00 - 18:00

 

AMBASADA UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE

Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo

+387 33 282 200

+387 33 282 203

[email protected]

Pon – četv: 08:30-13:00 i 14:00-17:00 / Petak: 08:30-15:30

 

URED AMBASADE UKRAJINE

Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo | Mapa

+387 33 295 156

[email protected]

Utorak i četvrtak: 08:00 - 17:00

KONZULATI U BIH

GENERALNI   POČASNI KONZULAT REPUBLIKE ALBANIJE

Sime Milutinovića - Sarajlije 8, 71000 Sarajevo

+387 61 266 947

[email protected]

 

POČASNI KONZULAT AUSTRALIJE

Balibegovića 15, 71 000 Sarajevo

+387 33 206 167

+387 33 251 238

[email protected]

 

POČASNI KONZULAT NARODNE REPUBLIKE BANGLADEŠ

Husrefa Redžića 13, 71000 Sarajevo

+387 33 665 444

[email protected]

 

POČASNI KONZULAT KRALJEVINE DANSKE

Kasindolska 33, 71000 Sarajevo

+387 33 781 701

[email protected]

 

POČASNI KONZULAT REPUBLIKE FINSKE

Abdića 9, 71000 Sarajevo

+387 33 223 321

+387 33 203 906

[email protected]

 

POČASNI KONZULAT REPUBLIKE KOREJE

Binježevo bb, 71000 Sarajevo

+387 33 292 200

+387 33 292 250

[email protected]

 

POČASNI KONZULAT REPUBLIKE KIPAR

Maršala Tita 28, 71000 Sarajevo

+387 33 566 843

+387 33 844 809

[email protected]

MEĐUNARODNE MISIJE U BIH

 

DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE U BIH

Skenderija 3a, 71000 Sarajevo

+387 33 254 700

[email protected] www.europa.ba

 

OHR – URED VISOKOG PREDSTAVNIKA

Emerika Bluma 1, 71000 Sarajevo

+ 387 33 283 500 + 387 33 283 501 [email protected]

 

OSCE BIH

Fra Anđela Zvizdovića 1, UNIS Tower A, Sarajevo 71000

+ 387 33 952 100

[email protected]

www.osce.org/bih

 

VIJEĆE EVROPE – URED U SARAJEVU

Zmaja od Bosne 11, Zgrada Raiffeisen banke, objekat B, 71000 Sarajevo

+387 33 957-790

[email protected]

www.coe.int/en/web/sarajevo

 

IMF URED U BIH

Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo

+ 387 33 668 167

+387 33 226 196

[email protected]

www.imf.org

USAID MISSION U BIH

Roberta C. Frasurea 1, 71000 Sarajevo

+ 387 33 704 000

+ 387 33 219 298

[email protected]

 

NATO BIH

Camp Butmir, 71240 Ilidža, Sarajevo

+387 33 495 000

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj