Hitne službe

Hitne službe

Važni telefonski brojevi hitnih službi:

 

Operativni centri Civilne zaštite                                           121

Policija                                                                                                  122

Vatrogasci                                                                                          123

Hitna medicinska pomoć                                                          124

Pomoć na cesti                                                 1282/1285/1288

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj