Stipendije 2020./2021.

  • 29 Apr, 2021

Gradonačelnica Sarajeva raspisala je Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu.

Stipendije Grada Sarajeva dodjeljuju se za školsku 2020./2021. godinu, a sredstva za realizaciju su obezbijeđena u Budžetu Grada Sarajeva za 2021. godinu.

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM po učeniku, za školsku 2020./2021. godinu (9 mjeseci).

Konkurs je objavljen na službenoj web stranici Grada Sarajeva (www.sarajevo.ba), a prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja (29. aprila).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za obrazovanje, kulturu, sport i mlade - kontakt telefon: 033 443 152, 033 407 457.

U prilogu je Konkurs sa Prijavom i Izjavom:

konkurs uz prijavu i izjavu.pdf

Podijeli:

Najnoviji sadržaj