Obavještenje o uslovima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2006. godini

Obavještenje o uslovima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2006. godini
  • 17 Jan, 2006
Povodom 6.aprila u Gradu Sarajevu – Gradskom vijeću Grada Sarajeva u toku su aktivnosti na pripremama za dodjelu Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2006. godini. Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva dodjeljuje se, kao najviše društveno priznanje, za značajna ostvarenja i značajne rezultate rada u oblastima privrede, nauke, kulture, vaspitanja i obrazovanja, tehnike i tehnologije, sporta, zdravstva i socijalne zaštite, zaštite životne sredine i u drugim oblastima rada i stvaralaštva, bez obzira na godinu ostvarenja, a koji doprinose ukupnom unaprjeđenju i razvoju Grada Sarajeva. Pod značajnim ostvarenjem podrazumijeva se djelo, odnosno više radova koji čine zaokruženu cjelinu i koji doprinose razvoju odgovarajuće oblasti, a objavljeni su u naučnim, kulturnim, stručnim časopisima ili posebnim izdanjima kao i na izložbama, te naučnim i drugim skupovima organizovanim u odgovarajućoj oblasti. Pod rezultatima rada podrazumijevaju se rezultati koji su stekli značajnu primjenu u proizvodnji i drugim oblastima društvenog života i rada ili su doprinijeli unaprjeđenju odgovarajuće oblasti, kao i rezultati koji su doprinijeli efikasnosti društvenog života i rada, odnosno razvoju Grada Sarajeva. Nagrada se može dodijeliti pojedincima – građanima, grupama stvaralaca, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim licima s područja Grada Sarajeva, ako se njihova ostvarenja odnose na Grad Sarajevo. Nagrada se dodjeljuje kao kolektivna, pojedinačna i grupna. Pravo predlaganja kandidata za Nagradu imaju privredna društva, ustanove, udruženja građana, grupe od najmanje deset građana, te druga pravna lica i Gradonačelnik Grada Sarajeva. Prijedlog kandidata za Nagradu podnosi najviši organ upravljanja, odnosno odgovarajući najviši organ predlagača i to u tri (3) primjerka. Prijedlog, sa detaljnim podacima i obrazloženjem koje treba da sadrži podatke za koji rad, radni opus, djelo i eventualne zasluge za koje se kandidat predlaže, kao i dosadašnja priznanja, nagrade i odlikovanja. Mole se zainteresovani, da upute svoje prijedloge, zaključno s ponedjeljkom 30.01.2006. godine, neposredno na protokol Gradskog vijeća Grada Sarajeva ili putem pošte na adresu: GRAD SARAJEVO GRADSKO VIJEĆE GRADA SARAJEVA ODBOR ZA DODJELU ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, Sarajevo Sarajevo, 9.01.2006. godine Predsjedavajući Odbora Hamdija Lagumdžić, s.r.
Podijeli:

Najnoviji sadržaj