Saradnja Udruženja za rehabilitaciju žrtava torture i Gradske uprave

Saradnja Udruženja za rehabilitaciju žrtava torture i Gradske uprave
  • 18 Jan, 2006
Zamjenik gradonačelnice Sarajeva prim. dr. Josip Jurišić sa pomoćnikom gradonačelnice za društvene djelatnosti Ramizom Kadićem danas je primio Dubravku Salčić, medicinskog direktora Udruženja za rehabilitaciju žrtava torture – Centra za žrtve torture.

U ovom centru rehabilitacijom je obuhvaćeno oko 2.000 direktnih žrtava torture i oko 5.500 članova njihovih porodica, a osnovni cilj jeste vraćanje digniteta žrtvama i borba za njihov daljnji egzistencijalni status. Pored osoba koje su preživjele ratnu torturu, korisnici Centra su i osobe teškog socio-ekonomskog stanja koje zbog nezaposlenosti nisu zdravstveno osigurane, pa ne mogu platiti lijekove, niti bolnički ili ambulantni tretman.

- U širokom dijapazonu ljudskih prava vi ste se fokusirali na jedno od najosjetljivijih – odbranu prava na dostojanstven život uprkos teškim ožiljcima, nastalim od raznih oblika torture – rekao je zamjenik gradonačelnice zahvalivši se osoblju Centra na neprocjenjivoj brizi kojom ublažavaju nastale traume. Gradska uprava će kao i do sada nastaviti da podržava aktivnosti ovoga centra u skladu sa svojim mogućnostima, a ovoj izuzetno značajnoj misiji svakako trebaju dati podršku svi nivoi vlasti i sve zdravstvene institucije.

Prema riječima Dubravke Salčić Centar pruža uglavnom zdravstvene i socijalne usluge, a trenutne aktivnosti usmjerene su na izradu prvog inicijalnog izvještaja u BiH o stanju ljudskih prava za sve žrtve rata od marta 1993. do 2003. godine. Također u sklopu izdavanja monografije povodom 25. godina postojanja Fonda UN za žrtve torture, ova nevladina organizacija dobila je tu čast da jedina iz Evrope prezentira aktivnosti iz oblasti ljudskih prava i položaja ljudi koji su prošli torturu.
Na kraju susreta dogovoren je nastavak saradnje te posjeta zvaničnika Grada ovom udruženju.

Izvor: Gradska uprava

Podijeli:

Najnoviji sadržaj