Sarajevo - grad nosilac poruke mira

Sarajevo - grad nosilac poruke mira
  • 14 Sep, 2005
Grad Sarajevo primljen je u Međunarodnu asocijaciju gradova nosilaca poruke miraGrad Sarajevo primljen je u Međunarodnu asocijaciju gradova nosilaca poruke mira (IAPMC) kao 83. član porodice gradova iz cijelog svijeta. Nominacija Sarajeva za članstvo u asocijaciju desila se na zasjedanju Generalne skupštine IAPMC-a u New Heavenu (SAD) 2004. godine, a zvaničan prijem na 18. zasjedanju Generalne skupštine 1. i 2.09.2005. u Slovenj Gradecu, gradu koji je nominirao Sarajevo za članstvo. Međunarodna Asocijacija gradova nosilaca poruke mira osnovana je 1982. godine. Osnovali su je gradonačelnici Hirošime i Nagasakija s ciljem jačanja statusa i uloge gradova u kreiranju kulture mira. Asocijacija je osnovana pod pokroviteljstvom organizacije Ujedinjenih naroda i proklamovana kao Međunarodna asocijacija gradova nosilaca poruke mira (International Association of Peace Messenger Cities). Zadaci gradova-članova Aocijacije su : • Podupiranje i promocija razumijevanja između ljudi, • Podupiranje i promocija solidarnosti, • Njegovanje duha mira, tolerancije i multikulturnog poštivanja, • Suprotstavljanje ratu i siromaštvu, • Nametanje prijedloga vladama za poduzimanje mjera u borbi protiv upotrebe nuklearnog oružja i drugih ubojitih sredstava, te • poštivanje ljudskih prava i slobode mišljenja i izbora; Ove aktivnosti se provode na poljima: 1. kulture 2. obrazovanja 3. pitanjima mladih 4. sporta 5. očuvanje okoline i kvalitete života; Na 18.zasjedanju Generalne skupštine Asocijacije u Slovenj Gradecu promovirana je nova web-stranica IAPMC-a na kojoj se mogu pronaći sve informacije o aktivnostima Asocijacije i gradovima članovima. Više na www.iapmc.org
Podijeli:

Najnoviji sadržaj