Obnova Vijećnice na vrhu liste prioriteta Gradske uprave u 2006. godini

Obnova Vijećnice na vrhu liste prioriteta Gradske uprave u 2006. godini
  • 22 Dec, 2005
Obnova Vijećnice za Gradsku upravu Grada Sarajeva je na samom vrhu liste prioriteta u 2006. godini, kazala je na današnjoj press-konferenciji gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac.

Ona je istaknula kako Kanton i Grad trebaju da se zajedno uključe u proces finnsiranja izrade projektne dokumentacije, ali da Gradska uprava treba biti lider u projektu obnove, budući da Vijećnica ima poseban značaj za Grad.

“Ja ću kao gradonačelnica posebnu pažnju posvetiti ovom kapitalnom projektu i potruditi se da on bude završen do kraja 2008. godine. Mi Vijećnicu vidimo kao reprezentativno sjedište gradonačelnnika Sarajeva i Gradskog vijeća Sarajeva što joj je bila prvobitna funkcija i zbog čega je dobila takvo ime. Mi smo već poduzeli određene promotivne aktivnosti u vezi sa obnovom Vijećnice: tako smo u finalizaciji promotivne brošure, namjeravamo uraditi i jednu promotivnu video-prezentaciju, te oformiti Klub prijatelja obnove Vijećnice,” kazala je gradonačelnica Sarajeva.

U 2006. na području grada previđena je gradnja određenog broja fontana, za šta je je Grad Sarajevo izdvojio 140.000 KM kao i postavljanje fontane donirane od Grada Rima.

Predviđena je i podrška projektima proširenja gasne mreže Vratnik, Jagomir, Pofalići i Sokolje, i eventualno sufinansiranje u oblasti gradnje pumpnih stanica za tehničku vodu, nabavke specijalnih vozila za čišćenje pješačkih saobraćajnica, nabavku kontejnera, kosilica, korpi te sredstava za dekorisanje.

“U segmentu urbanog planiranja u idućoj godini Grad Sarajevo namjerava pristupiti izradi novih regulacionih planova “Čobanija”, “Nedžarići 1” i “Individualno stanovanje Rajlovac”, te Izmjenama i dopunama RP “Zetra”, “Jagomir 1”, “Kvadrant 30”, “Otoka” i “Širokača”. Planovoima će se osigurati izgradnja poslovnih centara na prostorima Marijin Dvora, Fabrike Vaso Miskin Crni, Tvornice montažnih zgrada…”, kazala je gradonačelnica Borovac.

Za projekat uređenja fasada u gradu u 2006. planirano je milion KM, a u narednoj godini planirano je završiti vanjsku rasvjetu Trga Žrtava genocida u Srebrenici za što je planirano 60.000 KM.

Grad Sarajevo će i u 2006. podržavati manifestacije kulture, kao što su Baščaršijske noći, Sarajevo film festival, Sarajevska zima, Sarajevski dani poezije, Teatar fest, Jazz fest, MESS itd.

“Kada je u pitanju lokalni turizam Grad Sarajevo želi iskoristiti raspoložive potencijale za razvoj različitih oblika turizma i to vjerskog, seoskog, banjskog, kulturnog, alpinističkog i planinskog, speleološkog i poslovno-kongresnog turizma. U planu imamo i formiranje Turističke zajednice Grada Sarajeva, koja bi bila nosilac ovih aktivnosti”, kazala je gradonačelnica Borovac.

Prema njenim riječima, Gradska uprava je svoje prioritete za naredni period definirala u Platformi pod nazivom “Pravci djelovanja Grada Sarajeva 2005-2008.” koja se nalazi u proceduri u Gradskom vijeću.

“Mi glavne polazne ciljeve Grada Sarajeva u naredne tri godine definiramo ovako: Grad Sarajevo – evropska metropola kroz reafirmaciju bh. identiteta, Grad Sarajevo – ambijent unosnog poslovanja i Grad Sarajevo – ambijent ugodnog življenja. Dakle, moja vizija jeste uspostava funkcionalnog i ekonomičnog grada koji će nuditi poslovnim ljudima uvjete za unosno poslovanje a turistima i građanima uvjete za ugodan boravak i življenje”, kazala je gradonačelnica Borovac.

Borovac se osvrnula i na rezultate postignute u proteklih šest mjeseci, od kada su ona i njeni zamjenici preuzeli dužnost. Ona je rad Gradske uprave Grada Sarajeva u 2005. ocijenila pozitivno.
 
Izvor: Gradska uprava

Podijeli:

Najnoviji sadržaj