Grad Sarajevo nastavlja aktivnosti u okviru implementacije projekta TRIBUTE

Grad Sarajevo nastavlja aktivnosti u okviru implementacije projekta TRIBUTE
  • 19 Oct, 2021

Konzorcij projekta TRIBUTE održao je 22. jula drugi sastanak Upravnog odbora, koji je ponovo održan u online formatu zbog nepredvidive epidemiološke situacije.

Ipak, projektni partneri imali su priliku razgovarati o nekoliko tehničkih koraka projekta s akcentom na dva radna paketa koji su od izuzetne važnosti za TRIBUTE projekat: “Metodološki okvir i procjena” i “Identifikacija akcionih planova koji podržavaju implementaciju inovativnih i održivih mjera mobilnosti”.

U okviru prvog radnog paketa postignut je značajan napredak u identifikaciji relevantnih aktera - predstavljeno je više od 190 različitih aktera, dok je prikupljeno 57 potpisanih pisama namjere.

Ti su podaci potom korišteni za izradu metodologije za stvaranje “Living Lab-a”, kao nove forme "javno-privatno-ljudskog partnerstva", u kojima građani, kompanije, istraživači i javne uprave sarađuju kako bi pronašli inovativna rješenja za urbanu mobilnost.

To se ne može postići bez odgovarajućih akcionih planova. Stoga je Grad Milano zakazao tri tematsko-tehnička sastanka sa partnerima projekta TRIBUTE, a u vezi sa specifičnim ciljevima akcionih planova projektnih partnera i identifikovala pilot akcije koje će biti razvijene kroz Living Lab TRIBUTE.

Ovi online sastanci bili su posebno fokusirani na jedan od sljedećih strateških pristupa za održivu mobilnost u Jadransko-jonskoj regiji: “Inovativne usluge javnog prijevoza”, “Zelena mreža biciklističkih staza” i “Upravljanje jako zakrčenim koridorima”.

U skladu sa zacrtanim ciljevima u okviru projekta TRIBUTE, Grad Sarajevo je učestvovao u podgrupi “Inovativne usluge javnog prijevoza”.

Svaki projektni partner se obavezao da će poslati inpute potrebne za identifikaciju pilot akcije i njenu metodologiju.

Sa današnjim danom, vođa drugog prioritetnog radnog paketa, Grad Milano, uspio je završiti aktivnosti na prikupljanju identifikacionih podataka o pilot akciji, dok je prikupljanje inputa o metodologiji za akcioni plan završeno 15. oktobra.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj