Grad Sarajevo i Slovačka ambasada u BiH: Opremanje kabineta u Zavodu Mjedenica

Grad Sarajevo i Slovačka ambasada u BiH: Opremanje kabineta u Zavodu Mjedenica
  • 01 Dec, 2021

Nakon uspješne saradnje na uvođenju novog sistema grijanja prema najnovijim tehnologijama u OŠ Saburina, Grad Sarajevo i Slovačka ambasada ponovo sarađuju za dobrobit naše zajednice - ovaj put kako bi zajednički opremili kabinete u JU Zavod Mjedenica.

Projekat Grada Sarajeva ''Jednako obrazovanje za sve'' koji će finansirati Slovak Aid, podrazumijeva nabavku specifične opreme za logopedski i kineziološki kabinet u JU Zavod Mjedenica.

JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica je obrazovno-odgojna ustanova koja se bavi obrazovanjem, odgojem, habilitacijom, rehabilitacijom, socijalnom integracijom i inkluzijom djece i odraslih sa teškoćama u razvoju.

Svaki dio planirane opreme predstavlja korak bliže njihovom osposobljavanju i jačanju kao pojedinaca i članova našeg društva. Opremanje ovih kabineta je od velikog značaja prvenstveno za samu djecu kojima će oprema i kabineti pomoći da unaprijede svoje vještine, roditeljima kojima puno znači svaki vid napretka koji njihova djeca naprave, a i samom pedagoškom osoblju kojima će ova oprema pomoći da postižu bolje rezultate i napredak u radu s djecom.

Ovim projektom željeli smo dati svoj doprinos unaprjeđenju sistema edukacije i rehabilitacije za djecu sa poteškoćama u razvoju, održavanju i obnavljanju njihove funkcionalne pokretljivosti te Zavod opremiti za pružanje usluga kompletnih fizikalnih terapija za aktuelne i buduće generacije koje će pohađati ovu ustanovu.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj