Univerzitetski centar: Nastavak saradnje Grada Sarajeva i UNSA

Univerzitetski centar: Nastavak saradnje Grada Sarajeva i UNSA
  • 12 Jan, 2022

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić i prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, održali su sastanak na kojem su razmatrane teme i aktivnosti na kojima će Grad i UNSA zajednički raditi u cilju razvoja i promocije Sarajeva kao međunarodnog univerzitetskog centra.

Tokom sastanka usaglašen je stav da je povećanje broja stranih studenata ključni prioritet zajedničke saradnje te je potvrđena spremnost da se aktivnosti usmjere ka pitanjima koja se odnose na smještaj i organizaciju rada i života studentske populacije u Sarajevu, zajednički doprinos Grada i UNSA u podizanju studentskog standarda, korištenje potencijala i resursa kojima raspolažu Grad i UNSA u cilju razvijanja zajedničkih inicijativa i projekata usmjerenih na uspostavljanje infrastrukture i programskih sadržaja neophodnih za djelovanje modernih univerzitetskih centara, zajedničku organizaciju domaćih i međunarodnih manifestacija i skupova, te druge oblasti saradnje od zajedničkog interesa.

„Grad Sarajevo u potpunosti podržava Univerzitet i može računati na našu podršku i saradnju. Osim resursa i usluga koje vam stoje na raspolaganju putem službi i ustanova, to se odnosi i na ljudske potencijale kojim raspolažemo, naročito u oblasti razvoja i provođenja programa i projekata međunarodnog karaktera“, kazala je gradonačelnica Karić.

Rektor je izrazio zahvalnost Gradu Sarajevu na podršci.

„Raduje me spremnost Grada i gradonačelnice da nastavimo i ojačamo saradnju na daljem razvoju Sarajeva kao međunarodnog univerzitetskog centra. Ovaj plemeniti i ambiciozni cilj može se ostvariti samo čvrstom i dobronamjernom saradnjom akademske zajednice i institucija koje predstavljaju i zastupaju opći javni interes“, poručio je Škrijelj te dodao da dodatno ohrabruje činjenica da uvažena gradonačelnica Karić i sama ima zavidna akademska i naučna postignuća koja 'tek treba da ostvare svoj puni potencijal na dobrobit sarajevske i bosanskohercegovačke akademske zajednice'.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj