Sastanak predstavnika Gradske uprave i Ministarstva stambenih poslova KS o uređenju fasada

Sastanak predstavnika Gradske uprave i Ministarstva stambenih poslova KS o uređenju fasada
  • 26 Jan, 2006
Kako je prije dva dana i najavila, gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac sa saradnicima održala je u Gradskoj upravi sastanak sa ministrom stambenih poslova Kantona Sarajevo Samirom Silajdžićem. Tema je bila obnova fasada u gradu.

Na sastanku je dogovoreno da će se uskoro potpisati Protokol o sufinansiranju između Grada i ovog resornog Ministarstva kojim će se precizirati zgrade u gradu na kojima će se u 2006. godini obnavljati fasade. Obnova podrazumijeva sanaciju, restauraciju i kolorističku obnovu fasada na zgradama iz austro-ugarskog perioda.

To bi bila zajednička aktivnost spomenute dvije institucije, a Grad bi bio nosilac cijelog projekta. Za tu svrhu Grad je sa Ministarstvom stambenih poslova KS udružio sredstva u iznosu od 500.000 KM.

Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa trenutno priprema projektnu dokumentaciju za obnovu fasada, da bi se nakon potpisivanja Protokola između Grada i resornog kantonalnog Ministarstva krenulo u raspisivanje tendera za odabir izvođača radova.

Projekat se realizira s ciljem zaštite i unapređenja kulturno-historijskog naslijeđa, te da bi se grad Sarajevo učinio ambijentom ugodnog življenja i kako bi mu se upotpunio izgled evropske metropole i prestižne turističke destinacije.

Izvor: Gradska uprava

Podijeli:

Najnoviji sadržaj