Članstvo u međunarodnim asocijacijama

Članstvo u međunarodnim asocijacijama

MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ČIJI JE GRAD SARAJEVO ČLAN:

1. Unija glavnih gradova Centralne i Jugoistočne Evrope (UCSEEC)
    Godina pristupanja: 2001.

2. Mreža zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO)
    Godina pristupanja: 2001.
    https://www.who.int/

3. Mreža balkanskih gradova (Balcinet)
    Godina pristupanja: 2002.

4. Evropska koalicija gradova protiv rasizma (ECCAR)
    Godina pristupanja: 2004.
    https://www.eccar.info/

5. Mreža „Gradonačelnici za mir“ (Mayors for Peace)
    Godina pristupanja: 2004.
    http://www.mayorsforpeace.org/english/

6. Međunarodna asocijacija „Gradovi glasnici mira“ (IAPMC)
    Godina pristupanja: 2005.
    http://www.iapmc.org/

7. Mreža evropskih gradova „Eurocities“
    Godina pristupanja: 2005.
    https://eurocities.eu/

8. Svjetska unija olimpijskih gradova (UMVO)
    Godina pristupanja: 2009.
    https://www.olympiccities.org/

9. Liga historijskih gradova (LHC)
    Godina pristupanja: 2009.
    https://www.lhc-s.org/

10. Strazburški klub
    Godina pristupanja: 2009.
    https://www.strasbourg.eu/

11. Evropski gradovi i regije za kulturu LIKE
    Godina pristupanja: 2012.

12. Open & Agile Smart Cities
    Godina pristupanja: 2015.
    https://oascities.org/

13. Mreža mediteranskih gradova „MedCities“
    Godina pristupanja: 2016.
    www.medcities.org

Podijeli:

Najnoviji sadržaj