Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu

Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu

Gradonačelnica Grada Sarajeva raspisala je Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu.

Stipendije Grada Sarajeva dodjeljuju se za školsku 2021./2022. godinu, a sredstva za realizaciju obezbijeđena su u Budžetu Grada Sarajeva za 2022. godinu.

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM po učeniku za školsku 2021./2022. godinu (9 mjeseci).

Konkurs je objavljen na službenoj web stranici Grada Sarajeva, a prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja istog na službenoj web stranici Grada Sarajeva (www.sarajevo.ba).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za obrazovanje, kulturu, sport i mlade putem e-maila [email protected]., kontakt telefon: 033 443 152; 033 407 457.

Pristupne prijave, kao i sam konkurs možete preuzeti i pročitati u nastavku: 

Konkurs za stipendije 2022.pdf

Prijava na konkurs - stipendije 2022.pdf

Izjave - Konkurs 2022.pdf

Podijeli:

Najnoviji sadržaj