Poziv za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o davanju saglasnosti gradonačelnici za potpisivanje Memoranduma o saradnji između Grada Sarajeva i Svjetskog saveza dijaspore BiH

  • 14 Apr, 2022

Gradsko vijeće je na svojoj 14. sjednici, održanoj 4. aprila, razmatralo te usvojilo zaključak kojim se Nacrt Odluke o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Memoranduma o saradnji između Grada Sarajeva i Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine upućuje u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije po ovom materijalu možete dostaviti elektronskim putem do 4. maja na mail: [email protected]

Više informacija o Nacrtu Odluke o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Memoranduma o saradnji između Grada Sarajeva i Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine možete pročitati na linku ispod:

Zaključak o javnoj raspravi sa Nacrtom odluke o davanju saglasnosti gradonačelnici za potpisivanje Memorandum o saradnji između Grada Sarajeva i Svjetskog saveza dijaspore BiH.pdf

Podijeli:

Najnoviji sadržaj