Poziv za javnu raspravu o potpisivanje Memoranduma o saradnji između Grada Sarajeva, NVO „Naša perspektiva“ i SERDA

  • 13 May, 2022

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na svojoj 15. sjednici, održanoj 27.04.2022. godine, razmatralo te usvojilo Zaključak kojim se Nacrt Odluke o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Memoranduma o saradnji između Grada Sarajeva, NVO „Naša perspektiva“ i Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA) upućuje u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije po ovom materijalu možete dostaviti elektronskim putem do 26.05.2022. godine na mail: [email protected] 

Više informacija o Nacrtu Odluke o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Memoranduma o saradnji između Grada Sarajeva, NVO „Naša perspektiva“ i Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA), možete naći na linku ispod:

Zaključak_Memorandum o saradnji_GS Naša perspektiva SERDA.pdf

Podijeli:

Najnoviji sadržaj