“Connecting Nature”: Grad Sarajevo i SERDA organiziraju online radionicu

“Connecting Nature”: Grad Sarajevo i SERDA organiziraju online radionicu
  • 23 May, 2022

U okviru projekta “Connecting Nature”, Grad Sarajevo i SERDA organiziraju online radionicu, 30. maja 2022. godine od 10.00 do 13.00 sati, na temu mogućnosti razvoja urbane poljoprivrede.

Cilj radionice je promocija mogućnosti koje pruža urbana poljoprivreda i kako može uticati na to da gradovi budu održiviji, prilagodljiviji i zeleniji, te razvoj novih načina privređivanja povezanih s aktivnostima urbane poljoprivrede.

Na radionici će biti obuhvaćene sljedeće tematske cjeline:

  • osnove urbane poljoprivrede,
  • proizvodnja voća u urbanim sredinama - jagode,                             
  • proizvodnja povrća u urbanim sredinama – paradajz, paprike,   
  • proizvodnja aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja u urbanim sredinama.         

Radionicu vodi prof. Halil Omanović, redovni profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu koji ima višegodišnje iskustvo u naučno-istraživačkom radu, nastavno naučnim i pedagoškim aktivnostima, izradi studija, te vođenju projekata iz oblasti poljoprivrede.

Radionica je besplatna za sve učesnike, a istoj se može pristupiti putem linka: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVlNTZjNDctNTY5Mi00N2Q5LThkZWMtNThmZjY4Y2M1Yjc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22190fc018-f526-43e6-a25b-8d969672d1ef%22%2c%22Oid%22%3a%22378f8c73-aa75-4872-88fd-4254ae1cbef7%22%7d

https://www.facebook.com/events/423963255858218/?ref=newsfeed

Podijeli:

Najnoviji sadržaj