Izmjena depozitnog računa Grada Sarajeva

  • 05 Jan, 2023

Obavještavaju se sve fizičke i pravne osobe, budžetski korisnici i ostale institucije da je došlo do promjene depozitnog računa za prikupljanje javnih prihoda Grada Sarajeva.

Od 09.01.2023. godine sve uplate potrebno je vršiti na novi depozitni račun broj 1411960000000698, otvoren kod Bosna Bank International bank d.d. Sarajevo.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj