Javni uvid i rasprava o Nacrtima RP „Reljevo“ i „Švrakino selo – Mlakve“

Javni uvid i rasprava o Nacrtima RP „Reljevo“ i „Švrakino selo – Mlakve“
  • 30 Aug, 2019

Molimo da putem Vaše medijske kuće obavijestite građane i pravna lica da će u periodu od 30. avgusta do 28. septembra, u terminu od 08.30 do 15.00 sati, moći obaviti javni uvid u Nacrte regulacionih planova "Reljevo" i „Švrakino Selo-Mlakve“.

Javni uvid u Nacrt RP „Reljevo“ mogu obaviti u prostorijama MZ "Reljevo" ul. Reljevska br. 13, MZ „Dobroševići", ul. Ahatovička 49 kao i u holu Općine Novi Grad, a javni uvid u Nacrt RP „Švrakino selo-Mlakve“ u prostorijama MZ „Švrakino selo I i III“, ul. Safeta Hadžića br. 177, MZ „Švrakino selo II", ul. Safeta Hadžića do br. 110, MZ „Aneks", ul. Prijedorska br. 14A, MZ „Staro Hrasno", ul. Antuna Branka Šimića br. 6 kao i u holu Općine Novi Grad.

Tokom javnog uvida, dana 02.09.2019. godine, održat će se prezentacija izloženog Nacrta RP „Reljevo“ u 14.30 sati u MZ „Reljevo", te u 16.00 sati u MZ „Dobroševići".  Prezentacija Nacrta RP „Švrakino selo-Mlakve“ obavit će se 03.09. u 14.30 sati u MZ „Švrakino selo I i III" i u 16.00 sati u MZ „Švrakino selo II", a 04.09. u 14.30 sati u MZ „Aneks" i u 16 sati u MZ „Staro Hrasno".                                                                                          

Javna rasprava o Nacrtu RP "Reljevo" održat će se 01.10.2019. (utorak) u 17.00 sati, odnosno o Nacrtu RP „Švrakino selo-Mlakve“  03.10.2019. (četvrtak) u 17.00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad (ul. Bulevar Meše Selimovića br. 97), u toku koje građani, pravna lica i svi ostali zainteresovani mogu da daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na ove planske dokumente.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj