Nastaviti aktivnosti na izradi Izmjena i dopuna RP Gradski centar – Marijin Dvor za lokalitet Kvadrant „B“

Nastaviti aktivnosti na izradi Izmjena i dopuna RP Gradski centar – Marijin Dvor za lokalitet Kvadrant „B“
  • 16 Sep, 2019

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka inicirao je radni sastanak sa načelnikom Općine Centar Nedžadom Ajnadžićem i direktorom Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Hamdijom Efendićem na kojem je zaključeno da se nastave i ubrzaju aktivnosti na izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski centar – Marijin Dvor za lokalitet Kvadrant „B“.

Dogovoreno je da će se javnosti uskoro prezentovati osnovni koncept Plana sa ciljem da dobijemo najkvalitetnije i najbolje moguće urbanističko-arhitektonsko rješenje jedne od najznačajnijih i najatraktivnijih lokacija u samom centru grada.

Konceptom ovog planskog dokumenta predviđena je šetnica uz Miljacku kao nastavak Vilsonovog šetališta, izgradnja koncertne dvorane i poslovna zona.

„Ispunjavamo prostorno-planske preduslove kako bi Sarajevo dobilo funkcionalan, ambijentalno uređen prostor sa atraktivnom šetnicom koja širinom odgovara glavnom gradu, koncertnom dvoranom koja nam trenutno nedostaje i zaštitom historijskih objekata. Ovaj lokalitet treba postati moderno poslovno središte grada, a ne ruglo i spavaonica“, poručio je gradonačelnik Skaka.

Učesnici sastanka u Gradskoj upravi, koji će se uskoro ponovo sastati, insistirat će na uključivanju svih zainteresovanih koji će imati priliku da iznesu svoje mišljenje i tako doprinosu izradi konačnog plana za pomenuto područje.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj