Plan javnih nabavki Grada Sarajeva za 2015. godinu

  • 28 Aug, 2016

Plan javnih nabavki Grada Sarajeva za 2015. godinu

Red. br. Predmet nabavke (robe , usluge, radova) Procijenjena vrijednost nabavke (KM) Vrsta postupka javne nabavke     Ekonomski kod Vremenski okvir pokretanja postupka nabavke u 2015 NAPOMENA
1.   Osiguranje službenih vozila 3.000,00 Konkurentski zahtjev 613- 813 Procedura provedena po starom Zakonu, ugovor ističe 2016. godine
2.   Osiguranje imovine 1.500,00 Konkurentski zahtjev 613-811 Procedura provedena po starom Zakonu, ugovor ističe 2016. godine
3.   Pranje vozila 3.000,00 Direktni sporazum 613-723 III kvartal
4.   Servis službenih vozila 20.000,00 Konkurentski zahtjev 613-723 III kvartal
5.   Štampa grafičkih proizvoda 20.000,00 Konkurentski zahtjev 613-912 Procedura okončana po starom Zakonu
6.   Nabavka ribona i ketridža 5.000,00 Konkurentski zahtjev 613-412 III kvartal
7.   Nabavka higij. materijala i sredstava za čišćenje 7.000,00 Konkurentski zahtjev 613-484 III kvartal
8.   Kolektivno osiguranje uposlenika Gradske uprave 20.000,00 Konkurentski zahtjev 613-814 Procedura provedena po starom Zakonu, ugovor ističe 2016. godine
9.   Registracija službenih vozila 3.000,00 Konkurentski zahtjev 613-523 III kvartal
10.   Nabavka kancelarijskog materijala 10.000,00 Konkurentski zahtjev 613-417 III kvartal
11.   Održavanje lifta 2.000,00 Direktni sporazum 613-721 III kvartal
12.   Održavanje službenih prostorija 10.000,00 Konkurentski zahtjev 613-721 III kvartal
13. Usluge krečenja 10.000,00 Konkurentski zahtjev 613-721 III kvartal
14.   Održavenje telefonske centrale i prateće opreme 1.500,00 Direktni sporazum 613-722 III kvartal
15.   Satelitsko praćenje službenih vozila 800,00 Direktni sporazum 613-316 III kvartal
16.   Nabavka guma za službene automobile 2.000,00 Konkurentski zahtjev 613-418 III kvartal
17.   Održavanje i servisiranje klima uređaja 5.000,00 Konkurentski zahtjev 613-722 III kvartal
18.   Nabavka goriva za službena vozila 25.000,00 Otvoreni postupak 613-512 III kvartal
19.   Usluge iznajmljivanja vozila 5.000,00 Konkurentski zahtjev 613-621 II kvartal
20.   Nabavka službenog dostavnog vozila 30.000,00 Otvoreni postupak 821-321 III kvartal
21.   Popravka sistema centralnog grijanja 30.000,00 Otvoreni postupak 613-722 III kvartal
22.   Ugradnja kamere i sistema evidencije zaposlenih 2.000,00 Konkurentski zahtjev         613-722 II kvartal
23.   Održavanje računara 5.000,00 Konkurentski zahtjev 613-934 II kvartal
24. Nabavka novih računara 10.000,00 Konkurentski zahtjev 821-312 III kvartal
25. Pružanje usluga za obezbjeđenje i zaštitu objekata i manifestacija u organizaciji Grada Sarajeva 40.000,00 Konkurentski zahtjev 613-995 II kvartal
26. Nabavka novih prozora 5.000,00 Konkurentski zahtjev 613-711 II kvartal
27. Suveniri sa obilježjima Grada Sarajeva 10.000,00 Pregovarčki postupak 613-900 II kvartal
28. Cvijetni aranžmani 12.000,00 Konkurentski zahtjev 613-900 Okončana procedura po starom Zakonu
29. Nabavka avio karata 20.000,00 Konkurentski zahtjev 613-900 III kvartal
30. Ugostiteljske usluge (restoran-ponuda bosanske kuhinje) 5.000,00 Direktni sporazum 613-900 II kvartal
31. Hotelski smještaj i ugostiteljske usluge kategorije (5 i 3 zvijezdice) 40.000,00 Pregovarački postupak 613-900 Procedura okončana po starom Zakonu
32. Ugostiteljske usluge (restoran-ponuda internacionalne kuhinje) 5.000,00 Direktni sporazum 613-900 II kvartal
33. Ugostiteljske usluge-(restorani-ponuda bosanske i internacionalne kuhinje) 5.000,00 Direktni sporazum 613-900 II kvartal
34. Nabavka kravata i marama 6.000,00 Konkurentski zahtjev 613-900 III kvartal
35. Nabavka monografija o Sarajevu 10.000,00 Pregovarački postupak 613-900 III kvartal
36. Usluge tehničke podrške (konferencije) 30.000,00 Konkurentski zahtjev 613-900 Procedura okončana po starom Zakonu
37. Nabavka zastava i postolja 5.000,00 Konkurentski zahtjev 613-900 III kvartal
38. Usluge organizacije i izvođenja folklornog programa za „2 Dan nacionalnih manjina“ 2.000,00 Direktni sporazum 614-300 II kvartal
39. Unajmljivanje prostora i drugih pratećuh sadržaja za „2 Dan nacionalnih manjina“ 1.500,00 Direktni sporazum 614-300 II kvartal
40. Nabavka namirnica za pripremu hrane za udruženja nacinalnih manjina „2 Dana nacionalnih manjina“ 4.000.00 Direktni sporazum 614-300 II kvartal
41. Usluge koktela i kateringa 15.000,00 Konkurentski zahtjev 613-900 III kvartal
42. Pružanje usluga web hostinga sa domenom 2.000,00 Direktni sporazum 613-900 II kvartal
43. Godišnje pretlate na dnevne listove 5.500,00 Direktni sporazum 613-900 tokom cijele godine
44. Godišnje pretplate na sedmične listove 1.100,00 Direktni sporazum 613-900 tokom cijele godine
45. Objave čestitki u dnevnim i sedmičnim listovima 6.000,00 Direktni sporazum 613-900 tokom cijele godine
46. Objave čitulja 350,00 Direktni sporazum 613-900 tokom cijele godine
47. Redizajn Web stranice Sarajevo.ba 6.000,00 Direktni sporazum 613-900 II kvartal
48. Vijećnica.ba- Redizajn web stranice 6.000,00 Direkrni sporazum 613-900 II kvartal
49. Usluge prevođenja 6.000,00 Direktni sporazum 613-900 II kvartal
50. Doček Nove 2016. godine 85.000,00 Otvoreni postupak 614-100 III kvartal
51. Održavanaje digitalnog info terminala  na platou ispred BBI centra 2.400,00 Direktni sporazum 613-900 II kvartal
52. Održavanje 9 info panoa na području Grada Sarajeva 2.400,00 Direktni sporazum 613-900 II kvartal
53. Nabavka mobilijara za street workout park 10.000,00 Konkurentski zahtjev 613-900 III kvartal
54. Održavanje računovodstvenog programa 10.000,00 Pregovarački postupak 613-934 II kvartal
55. Pružanje bankarskih usluga 3.000,00 Konkurentski zahtjev 613-821 II kvartal
56. Usluge vanjske revizije 4.000,00 Direktni sporazum 613-931 II kvartal
57. Košenje i održavanje travnatih površina korita rijeke Miljacke 30.000,00 Pregovarački postupak 814-100 II kvartal
58. Održavanje korita i kaskada rijeke Miljacke 25.000,00 Konkurentski zahtjev 814-100 II kvartal
59. Rekonstrukcija i održavanje fontane na spomen obilježju Mirzi Delibašiću i Davorinu Popoviću 30.000,00 Konkurentski zahtjev 814-100 III kvartal
60. Održavanje spomen obilježja Vjećne vatre 2.500,00 Direktni sporazum 614-300 II kvartal
61. Hortikulturno uređenje javnih površina 10.000,00 Pregovarački postupak 614-300 II kvartal
62. Projekat parkovskih površina 25.000,00 Konkurentski zahtjev 614-300 III kvartal
63. Rušenje polazne i dolazne stanice Trebevićke žičare 160.000,00 Otvoreni postupak 615-100 III kvartal
64. Usluge iznajmljivanja opreme za Dane nacionalnih manjina 1.400,00 Direktni sporazum 614-300 Procedura okončana
65. Računovodstvene usluge 4.000,00 Direktni sporazum 613-900 Procedura okončana
66. Održavanje fontane Spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 3.800,00 Direktni sporazum 814-100 Procedura okončana
67. Sanacija obalnog kamenog zida korita rijeke Miljacke 12.000,00 Pregovarački postupak 614-100 Procedura okončana zbog hitnosti
68. Nabavka tepiha za sarajevsku Vijećnicu 5.400,00 Direktni sporazum 821-000 Procedura okončana
69. Nabavka mobolijara za sarajevsku Vijećnicu 5.700,00 Direktni sporazum 821-000 Procedura okončana
70. Nabavka konferencijskih stolica za potrebe sarajevske Vijećnice 4.100,00 Direktni sporazum 821-000 Procedura okončana
71. Brušenje i izbjeljivanje centralnog stepeništa u Vijećnici 5.000,00 Direktni sporazum 821-000 Procedura okončana
72. Nabavka pločastog namještaja sa pratećim el. uređajima za Vijećnicu 10.000,00 Konkurentski zahtjev 821-000 Procedura okončana po starom Zakonu
73. Nabavka zavjesa za svečanu salu sarajevske Vijećnice 8.500,00 Konkurentski zahtjev 821-000 Procedura okončana po starom Zakonu
74. Nabavka monografija o sarajevskoj Vijećnici 10.000,00 Pregovarački postupak 613-900 Procedura okončana
75. Osiguranje imovine sarajevske Vijećnice 7.000,00 Konkurentski zahtjev         613-900 Procedura okončana po starom Zakonu
76. Nabavka monografije –Sarajevo atentat -100 godina poslije 1.500,00 Direktni sporazum 613-900 Procedura okončana
77. Nabavka i isporuka servera 6.300,00 Konkurentski zahtjev 613-900 Procedura okončana po starom Zakonu
78. Usluge zaštite od požara 1.400,00 Direktni sporazum 613-900 Procedura okončana po starom Zakonu
79. Ugostiteljske usluge- ručak u povodu 6.aprila Dana grada Sarajeva 1.200,00 Direktni sporazum 613-900 Procedura okončana
80. Projekat-Revitalizacija Trebevićke žičare 750.000,00 Ograničeni postupak sa predkvalifikacijom 615-100 U toku je procedura izbora ponuđača- postupak započet po starom Zakonu

UKUPNA PLANIRANA SREDSTVA ZA JAVNE NABAVKE U BUDŽETU ZA 2015 GODINU...................cca   1.642.000,00 KM

Podijeli:

Najnoviji sadržaj