Osnovne škole

Osnovne škole

Osnovne škole

OŠ “Isak Samokovlija”

Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1

Tel: 212-499 Fax: 212-499

[email protected]

http://www.osis.edu.ba

 

OŠ “Vladislav Skarić”

Adresa: Terezija 48

Tel: 212-031 Fax: 551-586

[email protected]

http://www.osvs.edu.ba

 

OŠ “Hasan Kikić”

Adresa: Gorica 27

Tel./fax: 445-137

[email protected]

http://www.oshkikic.edu.ba

 

OŠ “Alija Nametak”

Adresa: Zaima Šarca 15

Tel: 652-297 Fax: 211-075

[email protected]

http://www.osansa.edu.ba

OŠ “Musa Ćazim Ćatić”

Adresa: Čekaluša 53

Tel: 208-567 Fax: 216-567

[email protected]

http://www.osmccsa.edu.ba

 

OŠ “Safvet-beg Bašagić”

Adresa: Gimnazijska 1

Tel: 205-923 Fax: 204-707

[email protected]

http://www.ossbb.edu.ba

 

OŠ “Silvije Strahimir Kranjčević”

Adresa: Mehmed – paše Sokolovića 2

Tel/fax: 219-825

[email protected]

http://www.ossskranjcevic.edu.ba

 

OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak”

Adresa: Braće Begić 19

Tel/fax: 220-491

[email protected]

http://www.osmbklj.edu.ba

 

OŠ “Nafija Sarajlić”

Adresa: Patriotske lige 57

Tel/fax: 209-232

[email protected]

http://www.osnsarajlic.edu.ba

 

OŠ “Hasan Kaimija”

Adresa: Cicin han 93

Tel: 559-906 Fax: 559-905

[email protected]

http://www.oshkaimija.edu.ba

 

Katolički školski centar – Osnovna škola

Adresa: Mehmed – paše Sokolovića 11

Tel: 653-506 Fax: 665-521

[email protected]

http://www.ksc-sarajevo.edu.ba

 

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

Adresa: Asima Ferhatovića 2

Tel/fax: 664-523

[email protected]

http://www.cersig.edu.ba

 

OŠ Čengić-Vila I

Adresa: Dr. Fetaha Bećirbegovića 2

Tel/fax: 678-220

[email protected]

http://www.oscvila1.edu.ba

 

OŠ Malta

Adresa: Marka Marulića 27

Tel: 613-502 Fax: 613-501

[email protected]

http://www.osmalta.edu.ba

 

OŠ Hrasno

Adresa: Porodice Ribar 2

Tel/fax: 651-120

[email protected]

http://www.oshrasno.edu.ba

 

OŠ Grbavica II

Adresa: Behdžeta Mutevelića bb

Tel: 642-642 Fax: 651-121

[email protected]

http://www.osgrbavica2.edu.ba

 

OŠ “Velešićki heroji”

Adresa: Velešići 2

Tel/fax: 214-598

[email protected]

http://www.osvh.edu.ba

 

Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo

Adresa: Kemala Kapetanovića 43

Tel: 651-523 Fax: 710-861

[email protected]

http://www.osmbaletska.edu.ba

 

OŠ “Behaudin Selmanović”

Adresa: Viteška 2

Tel: 780-020 Fax: 674-376

[email protected]

http://www.osbs.edu.ba

 

OŠ “Meša Selimović”

Adresa: Geteova 16

Tel/fax: 543-113

 

OŠ Grbavica I

Adresa: Grbavička 14

Tel/fax: 651-337

[email protected]

http://www.osgrbavica1.edu.ba

 

OŠ Pofalići

Adresa: Ivanjska 1

Tel/fax: 644-163

[email protected]

http://www.ospofalici.edu.ba

 

OŠ “Kovačići”

Adresa: Zagrebačka 22a

Tel/fax: 615-878

[email protected]

http://www.oskovacici.edu.ba

 

Centar za vaspitanje, obrazovanje, radno osposobljavanje i zapošljavanje mentalno retardirane djece i djece oboljele od autizma i cerebralne paralize “Vladimir Nazor”

Adresa: Azize Šaćirbegović 80

Tel/fax: 650-196

[email protected]

http://www.vladimirnazor.edu.ba

 

OŠ “Džemaludin Čaušević”

Adresa: Prvomajska 24

Tel: 713-820 Fax: 611-651

[email protected]

http://www.oscausevic.edu.ba

 

OŠ “Fatima Gunić”

Adresa: Nerkeza Smailagića 18

Tel/fax: 472-752

[email protected]

http://www.osfg.edu.ba

Podijeli:

Najnoviji sadržaj