Sarajevo susret kultura

Sarajevo susret kultura
Naime, jedno od viđenja Sarajeva jeste i kako je ovo grad u kojem se spajaju Istok i Zapad - kao strane svijeta, ali i kao kulture, pri čemu se istočnom smatra osmansko-islamska, a zapadnom austrougarsko-kršćanska kultura.

Lokacija gdje je postavljena oznaka „Sarajevo susret kultura“ jedinstvena je po tome što se na tom mjestu očigledno sabiru ova dva kulturna uticaja i što vam se čini kako je upravo to ona tačka grada gdje ćete u jednom koraku iz jedne preći na drugu stranu svijeta.
Ukoliko zastanete na tom mjestu sa vaše istočne strane naći će se Gazi Husrev-begov bezistan, Slatko ćoše, ulica Sarači... Tu, dakle, započinje Baščaršija sa svojim istočnjačkim izgledom, mirisom, okusom...

A, ako se okrenete na drugu stranu, prema zapadu, dočekat će vas ulica Ferhadija duž koje su, sa obje strane, zgrade izgrađene u „zapadnom stilu“, za vrijeme vladavine Austro-Ugarske Monarhije.
Podijeli:

Najnoviji sadržaj