Šeher-ćehajina ćuprija

Šeher-ćehajina ćuprija

Šetajući ulicama Sarajeva, zasigurno ste prešli mnogo puta preko Šeher-ćehajinog mosta.

Most u narodu poznat i kao Šeherija povezuje značajne gradske lokacije. Na jednoj strani nalazi se Vijećnica, a na drugoj Inat-kuća. Koračajući mostom imat ćete otvoren pogled na branu, te priliku da prepriječite put do Alifakovca. Ovaj luk koji spaja dvije strane Miljacke sa sobom nosi i svoje legende.

Vrijeme i sam graditelj mosta nisu precizno utvrđeni. Most je pretrpio mnoga oštećenja zahvaljujući poplavama (1619. i 1620., 1843., 1880. godine), ali svaki put je renoviran. Prilikom regulacije korita Miljacke, izgled mosta je promijenjen pa je 1897. godine zatrpan jedan od pet lukova mosta na lijevoj obali Miljacke. Danas kada promatrate most, ne možete primijetiti da jedan luk nedostaje. 1904. godine skinuta je kamena ograda sa mosta i dodati su konzolni pješački prelazi sa željeznom ogradom.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je 25. do 31. januara 2005. godine proglasila Šeher-ćehajinu ćupriju nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj