Jajce kasarna

Jajce kasarna

Jajce kasarna nalazi se u starogradskom naselju Vratnik, na dominantnoj poziciji iznad Sarajeva i vidljiva je sa skoro svih tačaka u gradu.

Ovaj kompleks vojnih objekata građen je u etapama, od austrougarskog perioda pa do 1948. godine.

Smješten je na platou južnog dijela ostataka zidina srednjovjekovnog starog grada, čija je teritorija zaokružena između 1729. i 1816. godine i tako svjedoči o kontinuitetu građenja fortifikacijskih objekata na tom strateškom području od srednjeg, pa sve do druge polovine 20. vijeka.

Najznačajniji objekat unutar kompleksa je „Jajce kasarna“, čija je gradnja u današnjem obliku završena 1914. godine. Njen prvobitni naziv bio je kasarna „Princ Eugen“, a ime “Jajce kasarana“ dobila je nakon što je 1915. godine u nju iz grada Jajca preseljena austro-ugarska vojna bolnica. 

Od 1995. do 2002. u dijelovima kompleksa bile su smještene jedinice Vojske FBiH i Oružanih snaga BiH, a od 2002. godine, teško oštećeni objekti kompleksa nisu u redovnoj upotrebi.

Graditeljska cjelina Jajce kasarna sa pratećim objektima je od 2009. godine na listi nacionalnih spomenika BiH.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj