Tašlihan

Tašlihan

Tašlihan (u prijevodu kameni han) je bivši karavan-saraj koji se nalazio na mjestu sadašnjeg vrta hotela "Evropa" u Sarajevu. On je treći po redu izgrađeni kameni karavan-saraj u Sarajevu.

Sagrađen je u periodu od 1540.-1543. godine iz zaostavštine Gazi Husrev-bega, poslije njegove smrti. Dograđen je uz Gazi Husrev-begov bezistan, sa njegove zapadne strane. Bio je kvadratne osnovice, dužine 47 metara. U svome dvorištu imao je šadrvan (kamena fontana), na čijim je stupovima bila mala džamija. Na spratu su bile sobe za putnike.

Domaći i strani trgovci imali su svoje radnje u okviru Tašlihana. Smatra se da je ovaj karavan-saraj služio više trgovini nego prometu putnika. Požar iz 1879. godine teško je oštetio Tašlihan i učinio ga neupotrebljivim.

U okviru projekta sanacije, rekonstrukcije i dogradnje hotela "Evropa", od 5. juna do 13. jula 1998. godine, obavljena su arheološka istraživanja u dijelu ljetnog vrta hotela. Tokom istraživanja otkriven je dio temelja i masivnih zidova hana.

Arheološko područje-ostaci Tašlihana su 2007. godine proglašeni nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj