Careva džamija

Careva džamija
Careva džamija je jedna od prvih džamija izgrađenih u Bosni i Hercegovini i prva u Sarajevu. Izgrađena je 1462. godine, a njenu izgradnju je finansirao je i omogućio osnivač grada Sarajeva, Isa-beg Isaković.
Na istom mjestu ponovno se gradi i u današnjem obliku izgrađena je 1566. godine. U to doba glavni arhitekt Carevine bio je mimar Sinan, a gradnju ove džamije je vodio netko od njegovih saradnika ili učenika.

Careva džamija u Sarajevu je centralni tip džamije sa trostranim trijemom. 
Centralna kupola džamije ima oblik polukruga u presjeku, tipično za klasični period osmanske arhitekture, a smatra se da je stara kupola eliptičnog presjeka izgorjela u požaru 1480. godine. 
Munara Careve džamije predstavlja jednu od najljepših starih munara u Bosni i Hercegovini.

Vrijedni nadgrobni spomenici, nastali u periodu od XV do XIX vijeka, nalaze se na groblju iza džamije. Za par arhaičnih nišana iza mihraba pretpostavlja se da označavaju grob osnivača Sarajeva Isa-bega Isakovića.
Podijeli:

Najnoviji sadržaj