Katedrala Srca Isusova

Katedrala Srca Isusova

Današnja katedrala Srca Isusova u Sarajevu ima svoj korijen u srednjem vijeku i povezana je sa katedralom sv. Petra sredinom trinaestog vijeka u Vrhbosni, na području od današnje Skenderije do Marijin dvora.

Od te katedrale sačuvan je oltarni kamen sa natpisom: „Apostoli Petri Vrbos…“ i danas se čuva u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. 

Katedrala za vrijeme rata nije bila direktno pogođena, ali je od gelera bakreni krov bio oštećen na 580 mjesta, a vidna su oštećenja i na vanjskim zidovima.

Iznutra je katedrala obnovljena u periodu od 27.  septembra 2010. do 15. oktobra 2011. godine.


Mnogi turisti koji posjećuju Sarajevo rado posjete katedralu iz koje nose lijepe uspomene, zahvaljujući njenom unutrašnjem uređenju i vanjskom skladu.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj