Plaketa Grada Sarajeva za 2004. godinu

Plaketa Grada Sarajeva za 2004. godinu

Prvi Korpus Vojske Federacije Bosne i Hercegovine

Prvi korpus Federacije Bosne i Hercegovine danas je formacija sačinjena prema standardima vojne doktrine zemalja moderne demokratije sa mirnodopskim ustrojem i misijom. Nastao je 1997. objedinjavanjem pet korpusa i jedne divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine.
Prvi korpus Federacije BiH baštini zapanjujuću hrabrost i požrtvovanja dobrovoljno okupljenih branioca grada Sarajeva. Prema svim parametrima ratovanja, odbrana je bila gotovo neizvediva, a građani su ipak uspjeli odbraniti grad i organizirati vojsku. Identificirali su se sa Prvim korpusom, a Prvi korpus svoju sudbinu doživljavao je kao sudbinu odbrane grada. Svaki, u dugom nizu od 6.585 brojeva stoji pred, brižno zabilježenim, imenom jednog borca koji je svoj život dao gradu i domovini. Među građanima Sarajeva je 10.000 invalida, ranjenih dok su nosili borbenu snagu Prvog korpusa u odbrani grada i domovine. Uz posebno teške uslove ratovanja u zoni odgovornosti Prvog korpusa poštovane su međunarodne konvencije i običaji ratovanja i sačuvani su svi sakralni i kulturno-historijski objekti. Za uspješno vođenje odbrane i pokazanu hrabrost jedinice i pripadnici Prvog korpusa su dobili najviša državna i brojna druga odlikovanja i priznanja.

Prvi korpus, iznikao iz zajednice, prerastao u Prvi korpus Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, i danas je dio nje i učestvuje u skoro svakom segmentu njenog napretka. Ostvaruje uspješnu saradnju sa građanima, civilnim strukturama, nevladinim organizacijama, kulturnim, sportskim i drugim organizacijama grada Sarajeva. Poseban je doprinos Prvog korpusa u stvaranju uslova za povratak stanovništva na ranija mjesta življenja; u rezultatima postignutim na deminiranju i prikupljanju oružja; inžinjerskom uređenju, rekonstrukciji i izgradnji putnih komunikacija; pomoći u izgradnji i rekonstrukciji objekata i mreže komunalne infrastrukture; pomoći u rekonstrukciji i izgradnji stambenih, vjerskih, spomeničkih, kulturno-historijskih, sportskih i drugih objekata; uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda; pružanju pomoći u pripremi i organizaciji mnogih najznačajnijih društvenih, kulturnih, sportskih i drugih međunarodnih i domaćih manifestacija u gradu Sarajevu. Uz sve to ostvaruje saradnju sa zdravstvenim, predškolskim i školskim ustanovama, fakultetima, muzejima i pomaže u kulturnom stvaralaštvu, a i akter je u snimanju filmova.
Uz sve ovo, uspješno sarađuje sa jedinicama SFOR-a i priprema se za ulazak u «Partnerstvo za mir» i NATO Savez.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj