Plaketa Grada Sarajeva za 2005. godinu

Plaketa Grada Sarajeva za 2005. godinu

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je dobrovoljna i interesna organizacija radnika koji su organizovani kroz granske sindikate i unije-članice SSSBiH sa područja Bosne i Hercegovine. SSSBiH i u njega udruženi sindikati su demokratski, multietnički, multinacionalni i nezavisni.

SSSBiH je pravni sljednik Glavnog radničkog savjeta za BiH osnovanog 27. augusta 1905. godine i Saveza sindikata BiH, koji je svoj naziv promijenio u Savez samostalnih sindikata BiH na svom kongresu održanom 30.03.-01.04.1990. godine.

Prepoznajući i prihvatajući važnost uloge sindikata u razvoju demokratskog društva i potrebu za aktivnim učešćem u procesu donošenja svih važnih odluka, SSSBiH zagovara i promovira neophodnost sindikalnog djelovanja u svim oblastima društveno-političkog života Bosne i Hercegovine, posebno u onima čiji efekti se odražavaju na radnike i radnice.

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj