Stanovništvo

Stanovništvo

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine, ukupan broj stanovnika Grada Sarajeva iznosi 275.524, dok se stanovništvo Kantona Sarajevo procjenjuje na 413.593.

Gustoća naseljenosti

Prema službenoj državnoj statistici, gustoća naseljenosti u Sarajevu iznosi 2470,1 po kvadratnom kilometru. Najgušće naseljen dio Sarajeva je u općini Novo Sarajevo (7524,5 stanovnika po kvadratnom kilometru), dok je najmanje gusto naseljena općina Stari Grad (742,5 stanovnika po kvadratnom kilometru).

Dob

Što se tiče dobne strukture Sarajeva, velika većina ljudi je između 15 i 64 godine. Ovu grupu čini 208.703 ljudi, ili nešto više od 70% ukupnog gradskog stanovništva. Kada su u pitanju ljudi stariji od 14 godina i mlađi od 65 godina, mladi imaju blagu prednost. U Sarajevu živi 47.558 osoba mlađih od 14 godina, što čini 16% ukupnog stanovništva, u odnosu na 41.138 osoba starijih od 65 godina, što čini 13.8% ukupnog stanovništva. Općina Novi Grad ima najveći postotak građana mlađih od 14 godina u gradu, 17,4%, dok je 17,5% stanovništva općine Novo Sarajevo starije od 65 godina. Sve u svemu, stanovništvo grada je nešto starije od okolnih područja i Federacije Bosne i Hercegovine u cjelini.

Etničke grupe

Najveća etnička skupina u Sarajevu su Bošnjaci koji sa više od 230 000 ljudi čine 77,4% grada. Slijede ih Srbi, kojih ima oko 35.000 (12% grada), te Hrvati sa 22.380 stanovnika (7,5% ukupnog stanovništva). 9.283 osobe (3,1% ukupnog stanovništva) klasificirane su kao ostale. Najvjerojatnije se sastoje od sefardskih Židova i Romana, zajedno sa malim brojem stranih radnika, a također i Bosanaca koji dolaze iz mješovitih brakova i ne uzimaju nijednu stranu kao svoju.

Centar Sarajevo 55.181 (2013)

Bošnjaci: 41.702

Srbi: 2.186

Hrvati: 3.333

Ostali: 6.203

Nisu se izjasnili: 1.617

Novo Sarajevo 64.814 (2013)

Bošnjaci: 48.188

Srbi: 3.402

Hrvati: 4.639

Ostali: 6.655

Nisu se izjasnili: 1.893

Novi Grad Sarajevo 118.553 (2013)

Bošnjaci: 99.773

Srbi: 4.367

Hrvati: 4.947

Ostali: 7.174

Stari Grad Sarajevo 36.976 (2013)

Bošnjaci: 32.794

Srbi: 467

Hrvati: 685

Ostali: 2.434

Nisu se izjasnili: 547

Stopa nataliteta

Stopa nataliteta u gradu je 9,17 dok je smrtnost 8,10, što rezultira stopom rasta stanovništva od 1,07. U međuvremenu, veće područje Sarajeva ima stopu nataliteta od 9,56 i smrtnost od 8,01, što čini stopu rasta stanovništva od oko 1,55. Ovo bi ukazalo na 303.797 stanovnika u gradu do prosinca 2004., a stanovnika od 413.649 u gradskom području. Ako se nastavi trenutačni trend rasta, stanovništvo grada trebalo bi dostići prijeratno stanovništvo za manje od 25 godina. 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj