Plaketa Grada Sarajeva za 2008. godinu

Plaketa Grada Sarajeva za 2008. godinu

Dr. Michael Häupl, gradonačelnik Beča

Gradonačelnik Beča Michael Häupl je, potvrđujući tradicionalno prijateljstvo Beča i Sarajeva, te učestvujući na donatorskoj večeri radi prikupljanja sredstava za opremanje Pedijatrijske klinike KCUS-a, zajedno sa austrijskim privrednicima, donirao 40.000 eura toj klinici i najmlađim stanovnicima Sarajeva da bi dobili bolje uslove liječenja. Zahvaljujući njegovom zalaganju, održan je humanitarni koncert bečkog orkestra „Johan Štraus“, a Grad Beč je otkupio trećinu ulaznica u povodu održavanja tog koncerta. Kupovini ulaznica pridružile su se i sarajevske i bh. firme, institucije i ambasade sa sjedištem u Sarajevu i brojni sugrađani, te je u toj humanitarnoj akciji, čiji je prihod također bio namijenjen opremanju Pedijatrijske klinike, prikupljeno 21.520 KM. Grad Beč poklonio je i vozilo hitne pomoći, koje je zajedno sa paketima za Pedijatrijsku kliniku i Dječiji dom “Bjelave” isporučeno 1. augusta 2007. godine.

Nj.E. dr. Werner Almhofer, ambasador Republike Austrije u BiH

Svojim angažmanom založio se da Vlada Republike Austrije, među prvima, pomogne obnovu sarajevske Vijećnice. Pomoć Republike Austrije u iznosu od 750.000 eura bila je presudna za početak projekta rekonstrukcije Vijećnice. Ovim sredstvima zatvorena je krovna konstrukcija, a zgrada je zaštićena od daljnjeg propadanja. U Austriji je također formiran Klub prijatelja za obnovu Vijećnice, koji prikuplja sredstva za tu namjenu. Cijeneći značaj učinjenog, Nj.E. dr. Werneru Almhoferu, ambasadoru Republike Austrije u Bosni i Hercegovini, kao izraz zahvalnosti za doprinos u obnovi i razvoju grada Sarajeva, u auli sarajevske Vijećnice na Dan grada Sarajeva, dodijeljeno je priznanje Plaketa Grada Sarajeva.

Nj.E. dr. Josip Vrbošić, ambasador Republike Hrvatske u BiH

Doajen diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini, osvjedočeni prijatelj Sarajeva i Bosne i Hercegovine, svojim zalaganjem unaprijedio je odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, posebno na polju privrede, kulture, nauke, obrazovanja i sporta. Za Grad Sarajevo izuzetno je značajan njegov doprinos u razvijanju saradnje sa glavnim gradom Republike Hrvatske – Gradom Zagrebom te Gradom Dubrovnikom, što je rezultiralo i konkretnim sporazumima. Prilikom predaje vjerodostojnice izjavio je „Ja sam prijatelj Bosne i Hercegovine, mnogi Bosanci i Hercegovci su moji dobri prijatelji – i to je jedna dimenzija. Mislim da ambasador mora poznavati ljude u zemlji u koju dolazi, njihovu historiju i kulturu“. Svojim djelovanjem u proteklih sedam godina potvrdio je ovu izjavu, posebno učešćem na humanitarnom polju za što ga je Internacionalna liga humanista proglasila Počasnim ambasadorom mira i intelektualnog razumijevanja. Kao izraz zahvalnosti za doprinos u unapređenju odnosa između dvije susjedne države i lični angažman u gradu i za grad Sarajevo, NJ.E. dr. Josipu Vrbošiću, ambasadoru Republike Hrvatske, dodijeljeno je priznanje Plaketa Grada Sarajeva.

Nj.E. Alessandro Fallavollita, ambasador Republike Italije u BiH

Još jedan prijatelj Sarajeva i Bosne i Hercegovine koji je kroz brojne aktivnosti dao lični doprinos unapređenju i intenziviranju saradnje, kako između Republike Italije i Bosne i Hercegovine, tako i između Grada Sarajeva i italijanskih gradova Torino, Ferrara, Collegno i Prato te regija Pemonte, Toskana, Emilia Romagna i Trento. Projekat vrijedan spomena je svakako i projekat turističke valorizacije parka „Atmejdan“, finansiran i realiziran uz podršku NVO UCODEP, Ministarstva vanjskih poslova Italije i Ambasade Republike Italije u BiH. Kao izraz zahvalnosti, NJ.E. g. Alessandru Fallavollita, ambasadoru Republike Italije, dodijeljeno je priznanje Plaketa Grada Sarajeva.

Nj.E. Bulent Tulun, ambasador Republike Turske u BiH

Kao prijatelj Sarajeva i Bosne i Hercegovine dao je lični doprinos realizaciji sporazuma i konkretiziranju saradnje između Grada Sarajeva i pobratimskih turskih gradova Istanbul, Bursa i Ankara. Nastavljajući dosadašnje prijateljske odnose, nastojao je pružiti pomoć i ojačati blisku i konstruktivnu saradnju. Vrijedna spomena je svakako i nedavna posjeta ekspertne delegacije Grada Istanbula sa ciljem pružanja konkretne stručno-tehničke pomoći u pripremi nominacije Baščaršije za UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine. Brojni su primjeri dobre saradnje u svim oblastima, a naročito na kulturnom, ekonomskom i naučno–obrazovnom planu. Kao izraz zahvalnosti za doprinos u obnovi i razvoju grada, dodijeljeno mu je priznanje Plaketa Grada Sarajeva.

Nj.E. Imre Varga, ambasador Republike Mađarske u BiH

Kroz svoje djelovanje izrazio je težnju svoje zemlje da pomogne obnovu Vijećnice – simbol grada. Zahvaljujući prijateljskoj pomoći Vlade Republike Mađarske i ambasadora lično, cijeli objekat Vijećnice zatvoren je cijevnom fasadnom skelom kako bi se u narednom periodu osiguralo očuvanje preostalih dekorativno-plastičnih elemenata fasade, te zaštita pješačkog i kolskog saobraćaja u kontakt zoni objekta. Kao izraz zahvalnosti za doprinos u obnovi i razvoju Grada dodijeljeno mu je priznanje Plaketa Grada Sarajeva.

Nj.E. dr. José Maria Castroviejo y Bolíbar, ambasador Kraljevine Španije u BiH

Kao privrženi prijatelj Sarajeva i BiH, pokazao je ličnu zainteresiranost za obnovu Vijećnice. Upravo u Vijećnici je potpisan Memorandum o rekonstrukciji Vijećnice, kojim je Španska vlada obećala izdvojiti milion eura za rekonstrukciju fasade. Potez Kraljevine Španije i NJ.E. Jose Maria Castroviejo y Bolibara pokazuje da naš grad i Bosna i Hercegovina imaju dosta prijatelja u svijetu, uz čiju pomoć se može vratiti sjaj objektima kao što je Vijećnica te da postoje prijatelji koji nam pomažu u očuvanju civilizacijskih vrijednosti za koje smo se borili i za koje se i danas borimo. Kao izraz zahvalnosti za doprinos u obnovi i razvoju Grada, dodijeljeno mu je priznanje Plaketa Grada Sarajeva.

Matjaž Zanoškar, župan Gradske općine Slovenj Gradec, Republika Slovenija

Župan Matjaž Zanoškar inicirao je da gradska općina Slovenj Gradec, kao član Međunarodne asocijacije gradova nosilaca poruke mira, predloži Grad Sarajevo za novog člana ove respektabilne asocijacije. Grad Sarajevo je na osnovu ove inicijative i zvanične nominacije u New Heavenu (SAD), na Generalnoj skupštini asocijacije koja se održavala u Slovenj Gradecu, gradu koji ga je nominirao, 1. i 2. septembra 2005. godine, postao 83. član u nizu gradova nosilaca poruke mira iz cijelog svijeta. Kao izraz zahvalnosti za doprinos promociji Grada Sarajeva i njegovih civilizacijskih vrijednosti dodijeljeno mu je priznanje Plaketa Grada Sarajeva.

Federalna komisija za nestale osobe

Kroz deceniju svog postojanja i djelovanja, Federalna komisija za nestale osobe ostavila je neizbrisiv trag, jasno uočljiv kroz obilje prikupljene dokumentacije, foto i video-materijale, na osnovu kojeg će generacije budućih istraživača i naučnika imati na raspolaganju vrijednu građu na osnovu koje će moći nastaviti rad na proučavanju ratnih zločina. Pronalaskom velikog broja žrtava i prikupljanjem dokaza, pružena je značajna pomoć domaćim tužilaštvima, kao i tužilaštvu Tribunala u Hagu, za sačinjavanje optužnica za najokrutnije ratne zločine, uključujući i zločin genocida u Srebrenici i drugim mjestima u Bosni i Hercegovini, kao i za zločinačku četverogodišnju opsadu i ubijanje Sarajeva i njegovih građana. Kao znak priznanja i zahvalnosti za profesionalan, stručan i naučni rad u otkrivanju istine o nestalim osobama i rasvjetljavanju činjenica o ratnim zločinima, dodijeljeno joj je priznanje Plaketa Grada Sarajeva. Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac uručila je ovo priznanje Amoru Mašoviću, predsjedniku Federalne komisije za nestale osobe.

Mr. sci. Majudin Džudža (posthumno)

Majudin Džudža od 1994. godine kao zaposlenik, a od 1996. godine obavljajući funkciju direktora u Centru za podršku djeci sa poteškoćama u razvoju i učenju „Vladimir Nazor“, inicirao je i uspješno realizirao niz projekta kojima je pružena podrška i pomoć štićenicima centra. Nesebična ljubav i humanost prema djeci sa posebnim potrebama bili su motiv ovog velikog čovjeka. Briga o djeci i centru bili su njegova najveća životna preokupacija i samo beskonačnim entuzijazmom, humanošću i svojim stručnim radom borio se za profiliranje centra. Za vrijeme njegovog rukovođenja Centar „Vladimir Nazor“ između ostalih nagrada dobio je Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva i Plaketu zahvalnosti za izuzetan doprinos obnovi, odbrani i razvoju općine Novo Sarajevo. Kao izraz zahvalnosti za humanost, entuzijazam i nesebično zalaganje, posthumno mu je dodijeljeno priznanje Plaketa Grada Sarajeva. Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac uručila je ovo priznanje njegovoj supruzi, gospođi Lidiji Džudža.

Bernd Fuchs, inicijator, osnivač i aktuelni predsjedavajući Partnerskog udruženja „Pro Sarajevo“ u Friedrichshafenu

Bernd Fuchs kao član ovog udruženja, član Gradskog radnog kruga u njemačkom Gradu Friedrichshafenu, počasni sudija Pokrajinskog suda Ravensburg te član muzičkih i sportskih društava, svojim ličnim zalaganjem doprinio je nastavku i učvršćivanju partnersko-prijateljskih veza između Sarajeva i Friedrichshafena kroz brojne susrete i zajedničke projekte. Priznanjem Plaketa Grada Sarajeva Grad Sarajevo i njegovi građani odaju priznanje i zahvalnost g. Fuchsu za doprinos u uspostavljanju i razvijanju dobrih prijateljskih i partnerskih veza između gradova pobratima Sarajeva i Friedrichshafena.

Hans-Dieter Litges, nastavnik Graf-Zeppelin Gimnazije u Friedrichshafenu

G. Litges, koji je trenutno u penziji, član je Upravnog odbora Partnerskog udruženja “Pro Sarajevo”. Od samog osnivanja Udruženja, angažiran je na razvoju partnerstva dva grada prijatelja. Posebna zahvalnost pripada mu za redovnu razmjenu učenika između dvije škole iz Friedrichshafena i Prve gimnazije iz Sarajeva. Priznanjem Plaketa Grada Sarajeva, Grad Sarajevo i njegovi građani odaju priznanje g. Litgesu za doprinos u uspostavljanju i razvijanju dobrih prijateljskih i partnerskih veza između gradova pobratima Sarajeva i Friedrichshafena.

Refik Akova, turski građanin, osnivač Udruženja „Bosna-Sandžak dernek“

Riječ je o prvom udruženju Bošnjaka zvanično registriranom na državnom nivou Turske. Osnovano je 1989. godine. Ličnim zalaganjem kod turskih nadležnih institucija u periodu 1992.-1995. godine, g. Akova inicirao je prihvatanje velikog broja izbjeglica iz BiH i regiona. Pomogao je otvaranje kampa Krklareli za 63.000 izbjeglih osoba iz BiH, inicijator je otvaranja prve bolnice za ranjene i zdravstveno ugrožene osobe. Organizator je posjeta BiH u ratnom periodu uz dostavu humanitarne pomoći. Za sve zvanične i nezvanične delegacije iz Bosne i Hercegovine uvijek je dobar domaćin i koordinator programa posjete. U postratnom periodu nastavio je doprinositi dobroj saradnji Turske i BiH, kroz Udruženje na poljima privrede, kulture, obrazovanja, sporta i turizma. Dobitnik je brojnih priznanja od turskih nadležnih organa, kao ličnost sa velikim i nesebičnim doprinosom. Neumoran je putnik na relaciji Istanbul – Sarajevo, ponekad samo da bi prošetao po mjestima BiH i osjetio miris svoje druge domovine. Plaketom Grada Sarajeva, Grad Sarajevo i njegovi građani odaju priznanje g. Akovi za doprinos u uspostavljanju i razvijanju dobrih prijateljskih i partnerskih veza između Turske i Bosne i Hercegovine.

Mustafa Sevinç, novinar i sportski reporter iz Burse

Ovaj turski građanin, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, 1994. dolazi u našu zemlju kao ratni reporter. Pod naslovom „Suze Bosne“ napisao je dvanaestodnevnu seriju tekstova, sa fotografijama i reportažama o ratu u Bosni i Hercegovini. Ovi tekstovi izazvali su veliko interesovanje u Bursi. Godine 1996. napisao je još jednu seriju tekstova o temi „Novi život u Bosni“. Jedan je od osnivača organizacije „Bursa – Bosna“. Trenutno je na funkciji zamjenika predsjednika ove organizacije. Lično se zalaže za unapređenje i jačanje saradnje između gradova pobratima Burse i Sarajeva. Plaketom Grada Sarajeva, Grad Sarajevo i njegovi građani odaju priznanje g. Sevinçu za doprinos u uspostavljanju i razvijanju dobrih prijateljskih i partnerskih veza između Turske i Bosne i Hercegovine, kao i između gradova Sarajevo i Burse.

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj