Plaketa Grada Sarajeva za 2015. godinu

Plaketa Grada Sarajeva za 2015. godinu

Mustafa Hajrulahović-Talijan, posthumno

Građani Sarajeva su duboko svjesni da je djelo Mustafe Hajrulahovića-Talijana koje je učinio za grad Sarajevo ogromno, prije svega u pripremi, organizaciji i odbrani grada Sarajeva. Njemu, koji je bio simbol i oličenje patriote, borca i branioca Sarajeva, Grad Sarajevo i njegovi građani dodjeljuju priznanje „Plaketa Grada Sarajeva“, posthumno.

Mustafa Hajrulahović-Talijan rođen je u Banja Luci 1957. godine. Nakon uspješno završene Mornaričko-vojne akademije, napredovao je do čina komandira pomorskog diviziona, zatim se usavršavao u Italiji te postao kapetan korvete.

Godine 1991. napušta službu u Splitu, napušta JNA, i priključuje se Patriotskoj ligi BiH, u kojoj će ostati kao član glavnog štaba i kao jedan od pomoćnika komandanta. Svojom harizmom privlačio je patriote i branioce Sarajeva za sebe kao magnet. Okupljao je pojedince, iste ukrupnjavao u grupe, odjeljenja, čete i brigade. On je taj koji je formirao regionalni štab TO Sarajeva, a zatim postaje komandant Prvog korpusa Armije RBiH, na mjestu sa kojeg će do kraja braniti Sarajevo.

Čin brigadnog generala dobio je 1993. godine u prvoj grupi dodjele generalskih činova u Armiji RBiH. Posljednju funkciju načelnika obavještajne uprave u Vojsci Federacije BIH obavljao je sve do smrti 1998. godine.

Mustafa Hajrulahović-Talijan je više puta nagrađivan, a najvažnije priznanje je dobio od strane predsjednika Predsjedništva BiH “Orden zlatnog grba sa mačevima“ za doprinos odbrani Sarajeva i BiH.

Udruženje „Sarajevo taxi“

Udruženje taxi vozača „Sarajevo taxi“ osnovano je 1946. godine. Članovi Udruženja rado su se odazivali na humanitarne akcije, pružali pomoć sugrađanima i organizacijama uvijek kada je bilo potrebno.

To se posebno odnosi na učešće u ratu 1992.-1995., u kojem su poginula 144 vozača, mnogo ih je ostalo invalidima, dok se jedan broj članova okitio najvišim ratnim priznanjima Zlatni ljiljan.

Na samom početku rata Udruženje je stavilo svoj dispečerski centar na raspolaganje teritorijalnoj odbrani, a taj centar će postati štab veze Armije R BiH. Organizatori su prve dvije narodne kuhinje, obezbijedili su gorivo za rad agregata za bebe i porodilje, bolesnim su na adrese dovozili lijekove.

Prilikom reintegracije sarajevskih općina 1996. godine, članovi Sarajevo taxija su prvi ulazili sa policijom i besplatno vraćali građane prijeratnim domovima. Veliki broj Sarajlija je preživio teška ranjavanja zahvaljujući misiji sarajevskih taksista koji su ih u rekordnom roku prebacivali do bolnica.

Za sjećanje na njihova djela danas značajni objekti i neke ulice nose njihova imena: Dino Magoda, Uzeir Sarač. Danas, među brojnim humanitarnim aktivnostima udruženje “Sarajevo taxi” pomaže Domu za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj