Internacionalni festival Sarajevo „Sarajevska zima“

Internacionalni festival Sarajevo „Sarajevska zima“

Centar za mir –IPC  /1984/

Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima” je tradicionalni susret umjetnika i građana svijeta. Prva sezona festivala “Sarajevska zima” realizirana je od 21.12.1984 do 6.4.1985. godine. Za trideset i četiri godine postojanja Festival je postao neodvojiv dio života grada i njegovih stanovnika. U toku 1407 festivalskih dana “Sarajevske zime” izvedeno je  4125 programa sa više od 3.500.000 posjetilaca i 43 000 učesnika. Festival “Sarajevska zima” održava se bez prestanka tokom svih proteklih godina i postao je simbol slobode, stvaralaštva i upoznavanja sa različitim kulturama i civilizacijama svijeta.

Zajedno sa Međunarodnim centrom za mir, Festival “Sarajevska zima” je pokretač i organizator projekta “Sarajevo, kulturni centar Evrope” od 21. decembra 1993. do 21. marta 1994. godine (period između dva kulturna centra Evrope, Antwerpen ‘93 i Lisabon ‘94). Ovu ideju podržala je Skupština grada Sarajeva i 11 000 najpoznatijih ličnosti iz cijelog svijeta kao i najznačajnije institucije Evrope i Avinjonski festival. IPC - Sarajevska zima organizirali su u tom periodu u više od 100 gradova izložbe, koncerte i debate na svim kontinentima svijeta. Posebno je značajna organizacija 60 međunarodnih sajmova u Evropi, Americi, Aziji i Africi, promocije Mape grafika i vrhunske bosanskohercegovačke  književnosti i umjetnosti. Međunarodni centar za mir i Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima” organizirali su X Bijenale mladih umjetnika Mediterana i Evrope 2001. godine u Sarajevu i predsjedavali Asocijacijom BJCEM od 2001.-2007. godine. Na dvanaest Bijenala BJCEM IPC - Sarajevska zima predstavilI su preko 500 mladih umjetnika BiH.

Organizator Internacionalnog festivala Sarajevo “Sarajevska zima” je Međunarodni centar za mir. Međunarodni centar za mir je član International Societies for Performing Arts (ISPA), European Festival Association (EFA), i Asocijacije Bijenala mladih umjetnika Evrope i Mediterana (BJCEM), Mreže mira BiH i ALF.

Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima” je dobitnik brojnih međunarodnih priznanja i najznačajnije nagrade grada Sarajeva “Šestoaprilska nagrada Sarajeva”.

Maršala Tita 9a/V, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

E-mail:  [email protected]

Telefon: + 387 33 266 620; Fax: + 387 33 266 621

Podijeli:

Najnoviji sadržaj