Gradsko vijeće Sarajeva: Izmijeniti amandmane na Ustav Kantona Sarajevo

Gradsko vijeće Sarajeva: Izmijeniti amandmane na Ustav Kantona Sarajevo
  • 23 Oct, 2019
Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Igor Gavrić kazao je da je potrebno promijeniti Ustav KS-a, jer su ustavne promjene iz 2017. godine "zacementirale" poziciju Grada Sarajeva na način koji ne odgovara ni presudama Ustavnog suda ni stvarnom stanju u lokalnoj samoupravi.

Istakao je da se svi zaključci koji su danas usvojeni na sjednici Gradskog vijeća referiraju na izmjenu Ustava Kantona Sarajevo, među kojima je i zaključak da je potrebno usvojiti novi, reformski zakon o lokalnoj samoupravi.

"Neki od vijećnika žele pozvati gađane okolnih općina koji nisu u okviru Grada Sarajeva da se na referendumu izjasne da li žele biti dio Grada, te da onda od KS-a preuzmemo nadležnosti koje nam pripadaju", kazao je Gavrić.

Kao nadležnosti i odgovornosti Grada koji obuhvataju poslove gradskog lokalnog karaktera, Gavrić je naveo urbano planiranje, stanovanje, finansije i porezne politike, zajedničke infrastrukture, javni saobraćaj, obrazovanje, kulturu i sport, iskorištavanje lokalnog zemljišta, lokalne radio stanice i televizije, turizam te humanitarne aktivnosti.

"Građani Sarajeva pripadaju urbanoj cjelini i svi imaju pravo na bolji život", zaključio je Gavrić.

Ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejla Brčić poručila je da bez izmjena amandmana na Ustav KS, prijedlozi općina i Grada Sarajeva neće biti uvaženi i uvršteni u novi zakon o lokalnoj samoupravi.

Smatra evidentnim da su 2017. godine napravljene određene greške kada su rađeni amandmani na Ustav, koji su usvajanje zakona o lokanoj samoupravi učinili nemogućim.

Istakla je da su u Ustav KS-a unesene određene kategorije koje su suprotne Nacrtu zakona o principima lokalne samouprave i koji nisu potpuno usaglašeni ni sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

"Ne možemo donijeti zakon koji je suprotan Ustavu KS-a, ali obećavam da će svi predstavnici općina, Grada Sarajeva i eksperti biti uključeni u izradu novih amandmana na Ustav KS-a", zaključila je Brčić.
Podijeli:

Najnoviji sadržaj